Presentatievaardigheid

advertisement
Presentatievaardigheid
Algemene definitie:
Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren. Presentatie afstemmen op de behoeften van het publiek.
Niveau Basis. Geeft tijdens presentaties actief aandacht aan het publiek en gebruikt de noodzakelijke
hulpmiddelen naar behoren.
Positief
1.
Gebruikt hulpmiddelen om een presentatie te verduidelijken.
2.
Geeft tijdens een presentatie aan wanneer het publiek vragen mag stellen of commentaar mag geven.
3.
Kijkt zijn/haar publiek aan tijdens het geven van een presentatie.
4.
Neemt een ontspannen houding en manier van spreken aan wanneer hij/zij een presentatie geeft.
5.
Vertelt tijdens het geven van een presentatie op spontane wijze.
Niveau Allround. Stemt structuur en inhoud van een presentatie af op het publiek, en past zowel de inhoud en
structuur als zijn/haar gebaren en mimiek aan de reacties van het publiek aan.
Positief
1.
Brengt tijdens een presentatie variatie aan in zijn/haar houding, gebaren, mimiek en stemgebruik.
2.
Brengt zelfstandig structuur in een presentatie.
3.
Houdt de structuur van de presentatie in het oog wanneer hij/zij reageert op vragen en reacties uit het
publiek.
4.
Nodigt tijdens een presentatie het publiek uit tot het stellen van vragen en het geven van reacties.
5.
Stemt de inhoud van de presentatie af op de verwachtingen van de doelgroep.
Niveau Expert. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om heldere, gestructureerde presentaties te
geven en deze af te stemmen op het publiek, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag.
Positief
1.
Geeft medewerkers/ collega’s concrete tips om hun manier van presenteren te verbeteren.
2.
Helpt anderen met het maken van een goede opzet voor hun presentatie.
3.
Presenteert ideeën en feiten op voor alle doelgroepen heldere wijze.
4.
Speelt goed in op reacties en vragen van het publiek tijdens presentaties.
5.
Stimuleert medewerkers/ collega’s om rekening te houden met hun doelgroep bij het geven van
presentaties.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards