Klas 4 KCV – Toets à 100 minuten op woensdag 23

advertisement
Klas 4 KCV – Toets à 100 minuten in TAP 5
Leren voor de toets:
 Synopsis Hoofdstuk 12 en 13 (t/m paragraaf 3), p. 167-185.
 Vragen en extra teksten uit het hulpboek B, p. 90-107.
- lees goed de fragmenten van de verschillende filosofen door!
 Andere theorieën over het ontstaan van de wereld en de mens (o.a. Hesiodus, bijbel,
Maori, Intelligent Design, Darwin, Spaghettimonster)
- zie ook de powerpoint op de site
 Presentaties van de verschillende filosofen: zie vakkensite KCV. Kijk onder klas 4,
programma, in het bovenmenu.
Meenemen naar de toets:

Essay!
- De opdracht was:
Formuleer je eigen visie op de volgende vraag:
Hoe is - volgens mij – de wereld en de mens ontstaan?
Ga daarbij in op de verschillende theorieën die je op de KCV-dag en tijdens de
presentaties hebt gehoord.
Reageer in ieder geval uitgebreid op de filosoof waar je zelf een presentatie over houdt.
Welke insteek is het beste om tot de waarheid te komen: wetenschap, religie, filosofie?
Wat is de rol van toeval?
Verklaart jouw visie alle natuurverschijnselen?
Met welke visie ben je opgevoed, en sta je daar nog net zo tegenover?
Is er een ontwerper/schepper?
Hou rekening met een lengte van 2 à 3 A4.
Beoordeling: 0-3 punten.
Het gaat erom dat je laat blijken dat je iets hebt gedaan met de informatie over
natuurfilosofie. Je wordt niet afgerekend op de inhoud van je mening, maar naar de mate
waarin je reageert op andere filosofen/levensbeschouwers.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards