Aan: de ouder(s) / verzorger(s) van de

advertisement
Aan: de ouder(s) / verzorger(s) van de gymnasiumleerlingen uit 4V
Betreft: informatie over het vak KCV
Van: de sectie klassieke talen
Boxmeer, 28 augustus 2012
Geachte ouder / verzorger,
Op de informatieavond voor 4V op 28-08 j.l. is gebleken dat er onder u vragen leven over het
vak KCV. Daarom wil onze sectie u graag in deze brief nadere uitleg verschaffen.
Wat houdt het vak KCV in?
Het vak KCV, Klassieke Culturele Vorming, is een relatief nieuw vak dat ongeveer 15 jaar
geleden bij de invoering van de Tweede Fase is opgenomen in het eindexamenprogramma
VWO. Het vak is bestemd voor gymnasiumleerlingen, de leerlingen die Latijn en / of Grieks
volgen. In de lessen Grieks en Latijn ligt de nadruk vooral op het verwerven van de taal en het
lezen van antieke teksten. De doelstelling van het vak KCV is dat de leerlingen op een bredere
manier in aanraking komen met de klassieke Oudheid en met de doorwerking van de
klassieke cultuur in latere eeuwen en in onze tijd. De volgende thema’s komen bij KCV aan
bod: de verhalen uit de Griekse/Romeinse mythologie en geschiedenis, toneel, beeldende
kunst, bouwkunst en filosofie.
Hoe wordt het vak aangeboden?
Op onze school wordt KCV aangeboden binnen de talen zelf in klas 4V en 5V, dus tijdens de
uren Grieks en/of Latijn. Dit biedt ons de mogelijkheid om dieper in te gaan op onderwerpen
die bij het lezen van Latijnse en Griekse teksten aan bod komen. De boeken die op dit
moment op de markt zijn voor KCV zijn prachtig uitgevoerd, maar prijzig. Omdat KCV
verschillende thema’s bestrijkt en wij een keuze moeten maken uit het rijke cultuurgoed,
bieden wij de leerlingen door ons zelf samengesteld materiaal, bijv. in de vorm van een
syllabus aan.
Toetsing
Het vak wordt getoetst op de volgende manier: in de vierde en in de vijfde klas maken de
leerlingen een aantal praktische opdrachten. De cijfers hiervoor tellen mee voor het vak
Latijn/ Grieks en worden dus verwerkt in het rapportcijfer Latijn/Grieks. Aan het einde van de
vijfde klas wordt op de cijfers van deze opdrachten een apart eindcijfer KCV gebaseerd, dat
uiteindelijk in de zesde klas voor 10% van het schoolexamen Latijn en /of Grieks zal
meetellen (de opdrachten in klas 4 tellen mee voor 8%, de opdrachten in klas 5 voor 2%). Er
zal dus voor het vak KCV geen apart cijfer op de eindlijst komen te staan.
Culturele activiteiten
Als de mogelijkheid zich aanbiedt, proberen wij met de leerlingen naar klassieke films of
toneelstukken te gaan. Hiervoor zijn wij natuurlijk afhankelijk van het culturele aanbod.
Op vrijdag 11 mei zal er een speciale KCV-dag georganiseerd worden. Met de invulling
hiervan zijn wij inmiddels bezig. De afgelopen jaren bezochten de leerlingen o.a. de
universiteit van Nijmegen voor een serie lezingen over de klassieke Oudheid en aansluitend
volgden zij een programma over Romeins Nijmegen in de binnenstad / Museum het Valkhof.
Tenslotte ligt het in onze bedoeling om de leerlingen op een grotere culturele reis voor te
bereiden. In het schooljaar 2012-13 proberen we weer met de bovenbouwleerlingen van het
gymnasium naar Griekenland te gaan. U ontvangt hierover binnenkort via de mail van uw
zoon of dochter meer informatie.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben,
dan kunt u altijd contact opnemen met ons via school.
Met vriendelijke groet,
de sectie klassieke talen en KCV,
Irmgard Broekroelofs
Kitty Heckman
Gerard Verbaarschot
Download