centrum voor economie en ethiek

advertisement
___________________________________
___________________________________
CENTRUM VOOR
ECONOMIE EN ETHIEK
AANKONDIGING
SEMINARIEREEKS OVER VERTROUWEN EN WEDERKERIGHEID
U bent vriendelijk uitgenodigd op een seminariereeks van het Centrum Economie en Ethiek over
Vertrouwen en wederkerigheid.
Het thema vertrouwen krijgt hoe langer hoe
meer aandacht in de ethiek, politieke filosofie,
economische literatuur en managementtheorie.
Economen zijn erin geïnteresseerd omdat vertrouwen een basisvoorwaarde is voor het functioneren
van markten. Zij interpreteren allerlei informele
sociale verbanden als quasi-contractuele relaties.
Macro-economen leggen uit dat het vertrouwen in
de instellingen en vooral in de overheid een belangrijke factor wordt in de internationale concurrentiestrijd om investeringen en markten (wat misschien niet zo'n goed nieuws is voor België).
Filosofen en ethici zien vertrouwen eerder als een
gift dan als het resultaat van een contract. Zij staan
wantrouwig tegenover de mogelijke instrumentalisering van vertrouwensrelaties. Sommigen,
zowel economen als filosofen, vrezen dat het thema
`vertrouwen' de aandacht voor rechtvaardigheid en
democratie naar de achtergrond verdringt. Toont de
ervaring van sommige Oost-Aziatische landen niet
aan dat snelle industrialisering en hoge loyauteit
van werknemers mogelijk zijn zonder democratie?
In een reeks van vier seminaries zal nagedacht
worden over de zin en de rol van vertrouwen in
socio-economische verhoudingen, over de oorzaken van groeiend wantrouwen in onze instituties en
over mogelijke strategieën om vertrouwen te
verwekken. De seminaries kaderen in een breed
opgezet onderzoeksproject over giften en belangen
in economische contexten. In elk seminarie komen
twee sprekers aan bod, telkens gevolgd door een
discussietijd. Deelname is gratis.
Plaats: lokaal 00.74 (Huis De Munter), Hogenheuvelcollege, Naamsestraat 69, 3000 Leuven.
Duur: van 14.00 tot 16.00 uur.
15 Januari — Toon Vandevelde: `Vertrouwen
als rationeel kapitaal en als gok'; Frans Spinnewijn:
`Reciprociteit en stabiliteit: een speltheoretische
benadering'
12 Februari — Luk Bouckaert: `Als de vos de
passie preekt. Over opportunisme en vertrouwen';
Bert Overlaet: `Vertrouwen wekken. Een gedragsmatige benadering'
12 Maart — Willem Moesen: `Correct handelen
loont. Over de verhouding tussen microsociale
waarden en macroeconomische prestaties van
landen'; Jean-Benedict Steenkamp: `Similar and
divergent reactions to perceived inequity in the
U.S. versus Dutch interorganizational relationships'
23 April — Stefaan Dercon: `Wederkerigheid in
informele verbanden. Het voorbeeld van Ethiopische dorpen'; Raymond De Bondt: `Cultuur en
Samenwerking'
Voor verdere informatie: Ann Van Espen; Centrum
voor Economie en Ethiek, Naamsestraat 69, 3000
Leuven tel. (016)32 66 34 (enkel in de namiddag)
fax (016)32 69 10 e-mail: [email protected]
_______________________________________________________________________________________
Ethische perspectieven 8 (1998)4, p. 341
Download