Gegevens geestelijk verzorger opname sprekerslijst

advertisement
Gegevens opname sprekerslijst website Humanistisch Verbond
Naam
Prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor
Contactgegevens (telefoonnummer(s), mail)
035-6216710
Woonplaats
Hilversum
Achtergrond
Socrates-hoogleraar bij de Rijksuniversiteit
Groningen, leeropdracht: ‘Professionele Ethiek,
vanuit humanistisch perspectief’.
Tevens gewoon hoogleraar professie ethiek,
i.h.b. van de juridische professies
Rijksuniversiteit Groningen
Tevens lid van een regionale
toetsingscommissie euthanasie
Tevens lid van de bestuursadviescie geestelijke
verzorging van het HV
Te benaderen als gespreksleider (algemeen)
Te benaderen als spreker voor het thema
Ethiek, professionalisering en protocollisering
van professies, mn zorgprofessies (waaronder
geestelijke verzorging) en juridische professies
(Grenzen aan) professionele autonomie
Euthanasie
Wilsvrijheid, verantwoordelijkheid,
toerekeningsvatbaarheid en tbs
Rechterlijke dwalingen in het strafrecht: over
bewijsrecht, waarheid en de betrouwbaarheid
van bewijs
Te benaderen voor andere bijeenkomsten
Rechtsfilosofie in het algemeen en
strafrechtsfilosofie in het bijzonder
Overige informatie
Op aanvraag
Gebied beschikbaarheid (stad, regio of
provincie)
Andere voorwaarden beschikbaarheid (bijv.
alleen 's avonds of in het weekend)
Vergoeding (exclusief reiskosten)
Prijsindicatie:
Download