Filosofie van Spinoza en het strafrecht, lezing

advertisement
Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws
Filosofie van Spinoza en het strafrecht, lezing humanistisch raadsman René de Boer
donderdag, 22 oktober 2009
Aaankondiging Humanistisch Verbond - Op zondag 1 november organiseert het Humanistisch Verbond afdeling
Haaglanden om 11.00 uur een lezing over de motieven, die aan het menselijk gedrag ten grondslag liggen.
Waarom handelen mensen zoals ze handelen? Het antwoord op deze vraag is extra interessant ten aanzien van
personen, die vanwege ernstige criminele feiten in de gevangenis zijn beland.
Het strafrecht veronderstelt dat iemand zijn daad in vrijheid heeft gepleegd: betrokkene heeft voor dit gedrag gekozen en
wordt daarvoor gestraft. In de praktijk blijkt echter meestal helemaal geen sprake van een bewuste keuze. Mensen
belanden als het ware in een slechte film, waarin ze uiteindelijk zelf de hoofdrol spelen.
Over dit thema houdt René de Boer, humanistisch raadsman in een penitentiaire inrichting in Noord-Holland, een lezing
op zondag 1 november om 11.00 in de Sierkan.
Aan de hand van concrete situaties schetst René de Boer hoe “zijn clienten” tot hun gedragingen zijn gekomen. In zijn
benadering staat de filosofie van Spinoza centraal: de vrije wil bestaat niet. Niet alleen heeft het menselijk handelen
oorzaken, ook het willen, denken en voelen is volgens Spinoza verzoorzaakt.
Aangezien iedereen met zijn eigen (soms ongewenst) gedrag wordt geconfronteerd, belooft het een levendige discussie
te worden.
Toegang gratis
Plaats: De Sierkan, Anthonie Heinsiusstraat 3 (tgo het Gemeentemuseum).
http://juridischdagblad.nl
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 18 July, 2017, 18:07
Download