Spinoza voelde zich al langere tijd niet thuis bij - Albert-G-van-Dijk

advertisement
SPINOZA
Baruch de Spinoza. Bron: Wikimedia Commons
AMSTERDAM, mei – De jonge denker Baruch de Spinoza
is verbannen uit de Portugees-joodse gemeenschap wegens
het verspreiden van gevaarlijke denkbeelden. De banvloek
was ongewoon fel. Reden om deze onbekende jongeman
eens aan de tand te voelen.
Dat is nogal wat, voor eeuwig verstoten uit de gemeenschap
waarin u bent opgegroeid.
Spinoza voelde zich al langere tijd niet thuis bij het joods-religieuze gedachtegoed. Hij was al
jaren bezig om zich los te maken van zijn roots.
Hij werd door de Mahamad, het bestuursorgaan van de Portugees-joodse gemeenschap,
beschuldigd van ‘vreselijke ketterijen’ en ‘monsterlijke daden’. Waarop doelen zij?
Spinoza hield zich niet aan de joodse religieuze wetten Hij vierde ondermeer de joodse
feestdagen niet en doneerde geen geld aan de joodse gemeenschap.
Spinoza werd ook verbannen door zijn ‘Ketterse’ ideeën;
‘Teveel mensen zien de Thora en de Bijbel als heilige boeken, terwijl ze gewoon door mensen
zijn geschreven met een rijke fantasie. God is een filosofisch concept en godsdienst is dus
onnodig. Maar ik ben deze ideeën nog druk aan het uitdenken. Ik loop rond met een idee, iets
met dat God en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur ook de kennis van het
goddelijke verhoogt. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Kom over een paar jaar maar
weer terug, dan heb ik er wat beter over na kunnen denken.’
__________________________________________________________________________________
Opdracht;
A. Wie was Baruch Spinoza?
B. Waarom werd Spinoza verbannen uit Portugal?
C. Beschrijf hoe Spinoza God zag.
Presentatie;Je bereidt nu samen een presentatie voor. Eén van jullie moet ook daadwerkelijk
presenteren. In de presentatie moet het volgende verteld worden;
Vertel de klas wie Spinoza was. Vertel vervolgens dat hij verbannen werd uit Portugal, vertel tevens
waarom hij verbannen werd. Als laatst omschrijf je het godbeeld van Spinoza; Hoe zag hij God en hoe
keek hij, Spinoza, naar de Bijbel.
Download