Waarom deze website? Omdat ik van mening

advertisement
Waarom deze website?
Omdat ik van mening ben dat het christendom zoals voorgesteld en geleerd wordt door de
Roomse en Protestantse kerken geheel fout zitten met haar verkondiging over God en Jezus
zijn zoon.
Je kunt die zogenaamde waarheid hiervan niet staven en als je niet geloofd heeft dat geen
enkele consequentie.
De gemeenschap zoals ik die binnen de Gereformeerde Kerk heb beleeft had best wel de
sfeer van sociale saamhorigheid, maar dit kan zonder dat (bij) geloof even zo goed wel
degenlijk beleeft worden.
Die 4 boeken die zijn vermeld op deze site zijn natuurlijk niet de enige boeken die ik gelezen
heb om tot een dergelijke conclusie te komen. Maar het zijn allemaal wel boeken die voor
mij praktische of pragmatische redenen aanvoeren om zo je eigen mening te krijgen.
De volgorde van de boeken die ik vermeld heb zijn juist zo gekozen, omdat:
in het eerste boek Spinoza alleen spreekt over God of de natuur. Dat is
een en hetzelfde. Voor mij bewijst dit dat hij als jonge Jood al wist dat
God niet een bovennatuurlijk wezen is die alles en iedereen in de peiling
heeft. Volgens mij wordt dit de Joden ook niet zo geleerd. Zij kennen
geen theologie zoals in het Christendom waar op allerlei manieren wordt
uitgelegd wie of wat god is.
Voor Joden is het, volgens mij, een manier om met zichzelf en met elkaar
te bespreken wat moreel verantwoord is en wat niet. Een god in jezelf
dus. Een uitdrukking wat je tegenwoordig wel meer hoort en met die god je ook kunt
verschillen van mening. Voor mij betekend dit dat je je eigen geweten raadpleegt.
De Bijbel wordt door de Joden dan ook beschouwd als een boek voor de moraal. Waarbij de
eerste 5 boeken, de Thora dus, een vast gegeven zijn. Het was een reis van een religieuze en
culturele Joodse ontwikkeling van 5777 jaar. Het jaartal dat het Jodendom voor dit jaar geld.
Dat Spinoza uit de Joodse gemeenschap verbannen werd heeft naar ik heb gelezen te
maken met het feit dat hij van mening was dat met het sterven van het lichaam ook de ziel
sterft. Dat is voor het Jodendom niet acceptabel. Dit is te lezen in de biografie van Stefen
Nadler over Spinoza. Zie daarom ook de vele Joodse begraafplaatsen. Zij verwachten te
herrijzen als de Messias komt.
Maar ook Albert Einstein, ook van Joodse herkomst, had een diep respect voor de God van
Spinoza. Voor Einstein, zoals voor Spinoza, duidden 'natuur' en 'God' dezelfde zaken aan.
Het tweede boek ‘Jezus de Nazoreeër’ en ook ‘Die gekruisigde was Jezus niet’
van Pierre Krijbolder, een ex-Katholiek Theoloog, geeft duidelijk aan met behulp
van historische geschriften van o.a. Flavius Josephus en ook de
evangelisten dat het niet Jezus was maar kennissen van Flavius die
aan het kruis hingen. Jezus was geen persoon maar een
humanistische gemeenschap die hij in zijn boek beschrijft. De heer
Krijbolder heeft zoals hij in zijn inleiding schrijft speciaal Hebreeuws gestudeerd
om de Bijbel op de juiste manier te kunnen lezen en begrijpen.
Het derde boek ‘‘De ongemakkelijke waarheid van het Christendom’ van
Ds. v. D. Kaaij schrijft hij over Jezus die in Egypte een mythisch en archetypisch
figuur is in een historische context.
Het vierde boek is dus van de dame Rabbijn Tamarah Benima. Zij is een liberaal joodse
Rabbijn. Het is de moeite waard dit boek te lezen over de Joodse beschaving, de
Joodse cultuur en de Joodse godsdienst en zoveel meer in deze 3500 jaar oude
cultuur.
Dat ik begin met een boek van een Jood, een filosoof, en eindig met een boek
van een Jodin, een vrouw is voor mij symbolisch van opzet. Zij zijn een volk die
zich geestelijk sterk heeft ontwikkeld, altijd een eenheid is gebleven ondanks zijn
verspreiding over de wereld. En over hun religie onderling vaak van mening verschillen maar
elkaar daarover niet gewelddadig benaderen.
De boeken daar tussen in laten zien dat er duidelijk getwijfeld wordt aan de juistheid van de
interpretatie van de Bijbel.
Een Farao Echnaton waarschijnlijk op het idee brachten één god te gebruiken in plaats van
de verwarrend vele goden die in Egypte bestonden.
De Romeinen de idee gaven om ideeën van de Joodse christenen over te nemen en er een
eigen invulling aan te geven.
Maar ook de Mohammedanen er een basis in vonden om hun eigen godsdienst te
ontwikkelen.
En dat de vele vervolgingen en vernietigingen die de Joden hebben moeten ondergaan niets
anders is dan dat dit voortkomt uit afgunst en jaloezie. Puur menselijk egoïsme dus. Wat je
kennelijk goed kunt organiseren als je het psychologisch goed aanpakt.
Download