4.4 De Opkomst van het christendom

advertisement
4.4 De Opkomst van het
christendom
Wat gaan we doen?
• Een messias in Judea
• De joodse opstand
• Het optreden van Jezus
• Rome wordt christelijk
• Een populaire godsdienst
• Een verboden godsdienst
• Een christelijk keizerrijk
De joodse opstand
• Domitianus (81)
bouwt triomfboog op
de hoek van het
Forum Romanum
• Plundering van de
tempel van Jeruzalem
(70)
• 63 v. Chr. Judea
onderworpen
• Judea koninkrijk van
de joden
(monotheïsme)
De joodse opstand
• Rome wist niet wat ze met
Judea moesten doen 
belasting betalen
• In 66 konden de joden de
belastingen niet meer betalen +
weigering om de keizer in de
tempel te vereren  joden
kwamen in opstand
• Gevolg:
• 3 Romeinse legioenen sloegen de
opstand neer
• Tempel werd geplunderd en
verwoest
• Joden moesten zich verplicht
verspreiden (Diaspora)
Het optreden van Jezus
• 30 Iezus van Nazareth  zoon van
God
• Tenach (geschiedenisboek joden)
 ten tijde van onderdrukking
komt er een messias
• Deel joden geloofden dat dit Iezus
was. Bijnaam werd Christus
(gezalfde)
• Merendeel joden geloofden dit
niet  Iezus was een bedreiging
• Iezus werd beschuldigd van
opstandigheid tegen de Romeinen
Een populaire godsdienst
• Volgelingen van Jezus vertelde boodschap door en noemden zichzelf
christenen
• De reden dat Jezus gekruisigd werd was als boetedoening van de
zonden van de mensheid
• Verhalen van Jezus + teksten Tenach = Bijbel
• Verspreiding van christendom mogelijk door:uitgebreid
wegennetwerken
Een verboden godsdienst
• Opkomst van christendom probleem voor de Romeinen
• Waarom?
• Christenen weigerden Romeinse goden / keizer te vereren
• Groei van christendom  bedreiging van de eenheid van het Romeinse Rijk
• Gevolg:
• Christendom werd verboden
• Eventuele vervolging
• Opkomst martelaren ( personen die hun leven opgeven voor hun geloof)
Een christelijk keizerrijk
Download