Joden en het Midden Oosten

advertisement
In vroeger tijden woonden er al Joden in
het Midden Oosten (Bijbelse Palestina)
70 na chr
Opstand van de Joden tegen de Romeinen
-tempel verwoest
-groot deel van de Joden trekt weg
(diaspora)
In de gebieden, waar de Joden naar toe
trokken ontstond vroeg of laat antisemitisme
1-Joden zijn de moordenaars van Christus
2-Joden assimileren niet(gettovorming)
3-Joden mochten geen land bezitten in de
Middeleeuwen→ gaan in de (geld)handel→Jood als woekeraar
4-Zondebokeffect→pogroms
5-Onstaan van het nationalisme (19de eeuw)
(Dreyfuss affaire)
6-Rassenleer (20ste eeuw)
Als reactie op het nationalisme ontstond
het Zionisme (Zion = de tempelberg)
Theodor Herzl schreef Der Judenstaat
1897
1ste Zionistische Congres in Bazel
-Joodse vlag
-Joods volkslied (hatikva)
1904
Theodor Herzl sterft→ Chaim Weizman
Hij gaat onderhandelen met de Turken
en de Engelsen (bieden Oeganda aan)
Is een Jood een aanhanger van de Joodse
godsdienst of een lid van het Joodse volk?
Na de diaspora lag de nadruk op de
godsdienst (er was geen staat meer)
Na de opkomst van het Zionisme verschuift
het accent weer naar het Joodse volk, dat
een eigen staat wil
Niet elk Jood is dus ook een Zionist
-sommigen willen assimileren
-anderen hangen nog wel de godsdienst
aan
Felle Zionisten zijn de orthodoxe Joden die
geen seculiere staat willen, maar een theocratie
In WO I moeten de Arabieren kiezen tussen
2 kwaden:
-hulp aan de centralen is hulp aan de
Turken
-hulp aan de geallieerden is hulp aan de
koloniale overheersers Engeland en
Frankrijk
Meeste Arabieren blijven neutraal.
Sommige Arabieren steunden de
geallieerden in ruil voor toezeggingen
(Lawrence of Arabia → guerilla oorlog)
Download