1 - EBS de Morgenster

advertisement
1.
Grote verzoendag
De dag van vergeving.
2.
Jom Kipur
Het joodse woord voor “de dag van vergeving”.
3.
Het Loofhuttenfeest
Een dankfeest wat de joden vieren, omdat
God goed voor ze zorgt.
4.
De Sukot
De joodse naam voor het loofhuttenfeest.
5.
Rosj ha Sjana
De joodse naam voor het nieuwe jaar.
6.
De rabbijn
Een joodse dominee.
7.
De Thora
Zo noemen de joden de eerste vijf
Bijbelboeken.
8.
De Loelav
9.
De synagoge
Joodse kerk
10. onrein
Niet schoon, zuiver
11. koosjer
Voedsel wat niet geoorloofd is om te eten.
12. De kasjroetlijst
Een boekje waarin staat wat de Joden wel en
niet mogen eten.
13. De spijswetten
Regels over wat je wel en niet mag eten.
14. De sabbat
De zevende dag, die is de rustdag.
15. o.r.t.
Onder rabbinaal toezicht.
16. Het keppeltje
Soort hoedje wat de joden dragen.
17. De zondebok
Het bokje wat vroeger als symbool al de zonde
van het volk kreeg en dan weggestuurd werd.
18. shalom
Het joodse woord voor vrede
19. Shuma Israel Adonai Dit zeggen de joden iedere dag en het
Elohenoe Adonai Egat betekent “Hoor, Israël, de Heer is onze God,
de Heer is één.
20. JHWH
Adonai, Jeshua
Baruch ata Adonai,
Èlohénoe mèlechè ha olam
ha motsie Lèchèm mien ha arèts.
Amen
De naam voor God. De joden vinden de naam zo
heilig dat ze die niet uitspreken.
Heer
Gezegend zijt Gij, Heer onze God
Koning van de wereld
die het brood uit de aarde doet voortkomen.
Amen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards