Lees- werkwijzer 3.4 Tijd van monniken en ridders 500

advertisement
Lees- werkwijzer 3.4 Tijd van monniken en ridders 500 - 1000 n. Chr.
Kenmerkende aspecten
 Het ontstaan en de verspreiding van de islam
3.4 De islam in Europa
Kern
 7e eeuw nieuw geloof: islam onder leiding van profeet Mohammed.
 In korte tijd veroverden de aanhangers de Arabische wereld, Noord- Afrika en Spanje.
 732 islamitische legers verslagen bij Poitiers.
 Islam bleef sterk aanwezig in het gebied rondom de Middellandse Zee.
 Intensieve contacten tussen moslims en christenen.
 Handel en kennis verspreidden zich vanuit de islamitische gebieden over Europa.
Het begin van de islam
 Wie is de profeet Mohammed?
 Wat is de belangrijkste stad voor de moslims en waarom?
Uitbreiding van de islam?
 Wat is het verschil tussen de grote en kleine jihad?
 Waardoor werd het islamitisch gebied uitgebreid?
 Leg uit waarom veel “dhimmi” zich bekeerden tot de islam.
Omayyaden en Abassieden
 Waarom kun je zeggen dat de islamitische wereld geen eenheid was?
 Wie waren de belangrijkste families binnen de islamitische wereld?
 Onder welke familie was het islamitische rijk op zijn machtigst?
 Waarom kon el- Andalus tot grote culture hoogtes stijgen?
Soennieten en Sjiieten
 Waarover verschillen de soennieten en de sjiieten van mening?
 Welke 2 aspecten had het leiderschap van de kalief?
 Hoe denken de soennieten over de opvolging van Mohammed?
 Hoe denken de sjiieten over de opvolging van Mohammed?
Islam in Europa: de strijd om macht
 Waarom probeerden moslimlegers, begin 8e eeuw, Europa binnen te dringen?
 Leg uit dat vooral machtsposities belangrijk waren in de strijd tussen moslims en
Franken.
 Leg uit dat de Slag bij Poitiers tegenwoordig genuanceerd wordt bekeken.
 Wat hield de Reconquista in?
Wetenschap en cultuur
 Tot welke 2 zaken worden moslims aangezet in de Koran?
 Waarom was, in het begin van de islam, de kennisverwerving voornamelijk van
Europa richting de Arabieren?
 Waardoor was dit later omgekeerd?
 Geef 3 voorbeelden van Arabische wetenschap.
 Leg uit hoe we in Europa kennis namen van de oude Griekse en Byzantijnse
ideeën.
Onderzoeksvraag
Hoe verliepen de eerste contacten tussen de islamitische wereld en christelijk Europa?
Kenmerkend Aspect
Het ontstaan en de verspreiding van de islam
Zorg dat je bij deze paragraaf een verschijnsel, ontwikkeling, gedachtegang, gebeurtenis
en persoon kunt noemen.
Download