Islamitisch Spanje: Al-Andalus (712-1614)

advertisement
De geschiedenis van de Islam
Profeten die geloven in een god (tot 570)
-
volgens moslims is de Islam even oud als de wereld zelf (theologisch) ook is ieder
mens als moslim geboren en onderworpen aan god
Adam is de 1e profeet waar god een verbond mee sloot
Mozes ontving de 10 geboden
-
Ontstaan van de Islam als godsdienstige groep (570-750)
-
Mohammed boodschapper Allah
6e en 7e eeuw historisch ontstaan Islam
Hij had volgelingen in Mekka hiermee is hij gevlucht naar Medina
Mohammed verovert in 629 Mekka dit is nu het centrum van de Islam
-
De opvolging van Mohammed (632-750)
-
Mohammed laatste profeet Allah hij heeft geen opvolger aangewezen
Opvolgers Mohammed zijn politieke leiders van de moslimgemeenschap
4 leiders gekozen die een persoonlijke band met Mohammed hadden
Aboe Bakr is kort aan de macht wel zijn onder zijn leiding grote gebieden verovert
Aboe wordt opgevolgd door Oemar hij wordt na 5 jaar vermoord door
opstandelingen
Ali volgt Oemar op hier is veel verzet tegen dit leidt tot de verdeeldheid in de Islam
2 stromingen: soennieten en sjiieten
30 jaar na Mohammeds dood nemen de Oemaijaden de leiding hierdoor wordt het
kalifaat een koningschap
De gouden eeuwen van de Islam (750-1258)
-
Bagdad is de hoofdstad van de Islam
Het soefisme ontstaat in de 9e eeuw dit is een beweging die nadruk legt op een
persoonlijke band met god
In de 10e eeuw ontstaan de Alevieten zij laten ruimte voor niet Islamitischegebruiken
Hadji Bektasj was Aleviet hij had humanistische uitspraken
Al-Ghazali was een belangrijk islamitisch denker in de 11e en 12e eeuw
Kruistochten vinden plaats in 11e en 12e eeuw Jeruzalem wordt door Christenen
veroverd in 1099 de moslims veroveren hun gebieden terug zo ook Jeruzalem in 1187
Islamitisch Spanje: Al-Andalus (712-1614)
-
In 1712 dringen Arabische legers Spanje binnen en binnen enkele jaren zijn
grotendeel van Spanje en Portugal in islamitische handen en dit voor 9 eeuwen lang
Na enkele eeuwen raakt Spanje meer en meer verdeeld hierdoor heeft de Islam
minder invloed zij moeten steeds meer terrein afstaan
De moslims trekken zich terug in Granada in 1492 is het over de Christenen
veroveren de stad
Moslims moeten of vertrekken of bekeren meeste kiezen voor bekeren maar blijven
in het geheim moslim zij worden Moriscos genoemd
Moriscos worden als gevaar voor de staat gezien en moeten dan tussen 1609 en
1649 gedwongen Spanje verlaten.
Het Ottomaanse rijk (1300-1918)
-
Turkije het hart van het Islamitische rijk Turkse kaliefen zijn de leiders
Osman wordt als grondlegger van dit rijk gezien door veroveringen
Nicea wordt veroverd in 1330
In 1453 valt Constantinopel in handen van de moslims de stad heet nu Istanbul
In de 16e eeuw wordt Egypte veroverd
In de 19e eeuw worden een paar landen onafhankelijk van de moslims ook worden er
steeds meer Islamitische landen bezet door andere landen
Tijdens de 1e wereldoorlog valt het Ottomaanse rijk uit elkaar
De 20e en 21e eeuw
-
-
Na de 2e wereldoorlog bestond er in veel islamitische landen een negatieve houding
tegenover de westerse landen voor hun is er maar een oplossing: terug naar de eigen
oorspronkelijke cultuur en traditie
Miljoenen moslims zijn naar West-Europa geëmigreerd hierdoor is de Islam de 2e
godsdienst van Europa
Door verschillende aanslagen is er een slechte band gekomen tussen moslims en
niet-moslims
Download