Geschiedeniswerkplaats – 1hv – 5.4 De opkomst

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 1hv – 5.4
De opkomst van de islam
Begrippen
Allah: Arabisch voor God
Arabische wereld: het hele gebied met Arabische cultuur
Islamitische jaartelling: jaartelling die begint bij 622 n.C.
Kalief: opvolger van de profeet Mohammed, politiek en geestelijk leider in de islamitische
wereld
Kalifaat: islamitisch wereldrijk
Moskee: islamitisch gebedshuis
Moslim: aanhanger van de islam
Profeet: boodschapper van God
Samenvatting
De islam ontstond in 622 in Arabië. Om hun geloof te verspreiden, veroverden de moslims in
korte tijd een groot gebied.  Arabisch rijk
De islam is een monotheïstische godsdienst.
Islam  onderwerping
Moslims  mensen die zich onderwerpen
Mohammed kreeg in 610 de opdracht om profeet van Allah (god) te worden. Mohammed
leerde de mensen dat ze moesten gehoorzamen aan Allah.
 Ontstaan van de islam (onderwerping)
 Mohammeds teksten werden na zijn dood opgeschreven in het heilige boek de
Koran.
In 622 verliet Mohammed Mekka en ging in Medina wonen. Daar stichtte hij de eerste
islamitische samenleving. Vanaf dat jaartal begint de islamitische jaartelling.
De islam kreeg steeds meer volgelingen.  Zij werden moslims genoemd. De kerken die
hierbij hoorden, noemen we moskee.  In moskeeën komen moslims samen om te bidden,
zoals christenen dat doen in kerken.
Mohammed gaf zijn volgelingen de opdracht om de islam te verspreiden.  Desnoods met
geweld. (Heilige oorlog)
Toch waren ze de Arabieren meestal redelijk tolerant tegenover joden en christenen. 
Geloofden tenslotte ook in god.  wel hadden joden en christenen minder rechten.
Tegenover polytheïstische godsdiensten (geloof in meerdere goden)  waren zij niet
tolerant.
Er ontstond een machtig Arabisch wereldrijk waarbij de islam een belangrijke rol speelde.
www.maaikezijm.com
Kalifaat  islamitisch wereldrijk
In het kalifaat bleef de landbouwstedelijke samenleving van de Byzantijnen bestaan. 
Handelsroutes over land en zee verbonden de steden van het rijk met elkaar.
Soort samenleving: landbouwstedelijk met hoogontwikkelde cultuur
Hoogontwikkelde cultuur: bouwkunst op hoog niveau (Byzantijnse koepelbouw) Moskeeen
kregen minaretten.
Islamitische geestelijken verboden het afbeelden van mensen en dieren.
Teksten van Plato en Aristoteles werden vertaald van Grieks naar Arabisch  Huis der
Wijsheid, universiteit in Bagdad.
Ook Spanje en Portugal werden grotendeels veroverd.
In veroverde gebieden waren de moslims meestal verdraagzaam tegenover andere
godsdiensten, ook tegenover de christenen.
In Zuid – Frankrijk werden de moslims verslagen en zo stopte de opmars van de islam in
Europa.
www.maaikezijm.com
Download