Achtergronden

advertisement
DE ISLAM
Achtergronden
&
Actualiteit
Dr Carool Kersten
King’s College London
Heytse, 22 april 2016
1
Achtergronden
Kernpunten
Historische ontwikkelingen
2
Hedendaagse Islam
• Hervorming van binnenuit
Modernisering van buitenaf
• Politieke Islam en verzet
• Islamitische opleving?
• Radicalisering
• Tegengeluiden
3
Quiz-vraag
Is de Islam vooral
een Arabische of Midden-Oosterse godsdienst?
4
Top10 Grootste Islamitische landen
1. Indonesië
2. Pakistan
3. India
4. Bangladesh
5.Nigeria
6. Iran
7. Egypte
8. Turkije
9. Algerije
10. Marokko
245,000,000
180,000,000
170,000,000
140,000,000
85,000,000
77,000,000
75,000,000
72,000,000
38,000,000
33,000,000
5
Monotheistische Godsdienst
Gedeelde Joods-Christelijk-Islamitische traditie
(Abrahamische Godsdiensten)
6
Het begin van de Islam:
Arabië in
de zevende eeuw
7
8
Godsdiensten
• Animisme en polytheïsme
• Joden
• Christenen
• ‘Hanifs’ (geloven in één God)
• Perzische godsdiensten (Zoroasters
en Manicheïsten)
9
Mekka, pre-Islamitisch bedevaartsoord
Allah
(De God)
Kaaba
‘dochters van Allah’
(Uzza, Al-Lat & Manat)
10
Wie was Mohammed?
±570-632 AD
11
12
13
14
15
Hijra
Migratie van Mohammed en zijn volgelingen van Mekka
naar Medina
622 AD: Begin van de Islamitische jaartelling
Rol verandert:
niet alleen profeet, ook staatsman
16
Wie waren de eerste bekeerlingen?
Naaste familie
Weduwen, wezen en slaven
‘migranten’
Selecte leden van elite
‘Helpers’ (uit Medina)
17
Na Mohammed
Kalief
(khalifa, opvolger)
4 ‘rechtgeleide kaliefen’
(632-661)
Historische kalifaten
Umayyaden in Damascus
(661-750 AD)
Abbasiden in Bagdad
(750-1258 AD)
18
19
Splitsing
(schisma)
Sunnieten
(van Sunna, ‘traditie’)
Shi’ieten
(van Shi’a Ali, ‘partij van Ali’)
Ali?
Mohammed’s neef, stiefbroer,
later schoonzoon door huwelijk met dochter Fatima
20
Slag bij Kerbela (680 AD)
Marteldood van Ali’s zoon Hoesein
21
Ashura
22
Imams
Laatste Imam niet overleden
‘verdwenen’
keert terug aan het Einde der Tijden
Mahdi
(Messias)
23
Vijvers
(Zaydieten)
Zeveners
(Isma’ilieten)
Twaalvers
(Imamieten)
24
80% Soennieten
20% Shi’ieten
25
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards