Paragraaf 3.4 - Wikiwijs Maken

advertisement
Paragraaf 3.4
De verbreiding van de islam
Kenmerkend aspect:
Het ontstaan en de verspreiding van de islam
Ontstaan van de islam
Kenmerken:
• Arabisch schiereiland, Mekka in 7e eeuw n Chr.
• Monotheïstisch geloof (geloven in één god)
• Gesticht door Mohammed (profeet)
• Bouwt voort op ideeën & geschriften van jodendom, christendom en lokale
religies.
• Gebruik van een heilig boek (koran) met verhalen over Mohammed,
religieuze voorschriften (leefregels) en wetssysteem
http://schooltv.nl/video/de-vijf-zuilen-moslims-moeten-zich-aan-vijf-belangrijke-leefregelshouden/#q=islam
Verspreiding islam
• Door Mohammed zelf:
• Religieuze inspiratie, militaire strijd en diplomatie
• Door zijn opvolgers (kaliefen (opvolgers van profeet) = religieuze en politieke
macht)
KENMERKEN:
• Succesvol in diplomatie door pragmatische tolerantie (christenen en joden werden met
rust gelaten in ruil voor meer belasting)
• Creëren van culturele en politieke eenheid, bijv. invoeren islamitische munt,
Arabische als bestuurstaal, invoering van de Sharia (wetgeving).
• Succesvol in militaire strijd omdat:
• Tegenstanders moslims waren relatief zwak
• De islam bevorderde het saamhorigheidsgevoel (eenheid in geloof) bij Arabische nomadische
stammen
• Het is een islamitische plicht van de moslim om aan de Jihad (strijden voor god) mee te doen.
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-saoediarabie/#q=saoedi%20arabie
Verspreiding van de islam in 4 fases
632 n chr.
Fase 1: heel Arabië (Arabisch schiereiland) onder controle gebracht
Fase 2: verovering van het land ten noorden van Arabie (Syrie,
Palestina, het land rondom de Eufraat en Tigris)
Fase 3: Perzische rijk (Iran) en Egypte
Tussenfase: de verspreiding stopte ivm verdeeldheid en
daaropvolgende conflicten.
660 n chr.
Fase 4: nieuwe dynastie (Omajjaden) veroverd veel land: o.a. NoordAfrika en Spanje (770 n chr)
Naast politieke en militaire macht, ook sprake
van culturele bloei in Islamitische rijken:
Het werk van Griekse wetenschappers (denk aan Pythagoras) dat in
West-Europa in de vergetelheid was geraakt werd door de Arabische
geleerden vertaald en voortgezet.

De geschriften van de Arabische geleerden zouden in de late
middeleeuwen weer invloed krijgen in het West-Europees denken.
De Arabieren brachten het cijfersysteem naar Europa (0 t/m 9): In
Europa werden de getallen nog op de onhandige Romeinse manier
geschreven: MDCCCXXV = 1825
Download