Paragraaf 3.1 De opkomst van de islam

advertisement
Paragraaf 3.1
De opkomst van de islam
Het ontstaan en de verspreiding van
de islam
Het Arabisch schiereiland
Mekka
Tempelberg Jeruzalem,
Belangrijke heilige plek voor joden,
christenen en moslims
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20110701_jeruzalem01
Verwantschap met andere
monotheïstische godsdiensten volgens
Koran
Izak
Joden
Ismail
Moslims
Abraham =
Ibrahim
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060906_wereldgodsdienste
n01
Jodendom, christendom en islam
Jodendom
Christendom
±1750 v Chr.
±30 n Chr.
Jaweh
God
Abraham
Jezus
Tenach
Bijbel
Koran
Torah + tien geboden
Tien geboden
Vijf zuilen
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20040315_islam07
Islam
1. De geloofsbelijdenis (sjahada)
± 610 (salat
n Chr.
2. De rituele gebeden
of salah)
3. Het vasten
tijdens ramadan (saum/sawm of siy)
Allah
4. Het geven van aalmoezen
(zakat of zakah)
5. De pelgrimstocht
naar MekkaMohammed
(hadj, hajj of haj)
Zuil 1: de geloofsbelijdenis (Sjahada)
"Ik getuig dat (er) geen godheid is
(dan) alleen God en ik getuig
dat Mohammed de gezant van God
is."
Zuil 2: de rituele gebeden (Salat)
Vijf keer per dag bidden:
(1) ochtend, (2) middag (hoogste punt van de
zon), (3) namiddag, (4) zonsondergang, (5) nacht
Zuil 3: het vasten (Ramadan)
Een maand van inkeer: voor zonsopgang tot
zonsondergang mag er niet gegeten worden.
Zuil 4: het geven van aalmoezen
(Zakat)
Om armen te helpen, maar volgens sommigen
ook om islam te verspreiden.
Zuil 5: de pelgrimstocht naar Mekka
(Hadj)
Ka’ba
http://www.youtube.com/watch?v=MCYXX8PNBg
http://www.youtube.com/watch?v=YfJCZ8qED
0o
De verspreiding van de Islam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
610 Mohammed krijgt eerste visioen
622 Mohammed verdreven uit Mekka naar Medina
630 Mohammed verovert Mekka
632 Mohammed sterft
632 – 650 verovering van Perzische rijk (Irak en Iran) en Byzantijnse rijk
(Syrie, Palestina, Egypte)
660 Verdere verovering tot aan Centraal Azië en verovering geheel NoordAfrika
711 Verovering van deel van het Frankische rijk (Spanje)
732 Slag bij Poitiers Franken (christenen) vs. Moren (Moslims)
1453 Turken (Moslims) veroveren Constantinopel  christendom weg
1492 Moren definitief verdreven uit Spanje  islam weg
Monotheïsmen
Verspreiding van de islam
1,2 miljard aanhangers
Verspreiding katholicisme
Aanhangers christendom:
2 miljard (Kath, prot.,
Anglicanen enz.)
Verspreiding jodendom
Succes van de veroveringen van de
Arabieren
1. Succesvol dankzij verbondenheid met geloof =
islam, dit in tegenstelling tot andere nomadische
volkeren zoals Hunnen en Mongolen.
2. Overnemen/accepteren
van bestaande cultuur
http://www.youtube.com/watch?v=qf(vermenging)
HmEegvhA  culturele bloei (op filosofisch,
wetenschappelijk, bouwkundig en literair
terrein) soort van milde tolerantie (volkeren van
het boek waren oké)
3. Arabieren maakten gebruik van bestaande
bestuursinstellingen
4. Economische expansie (handelssteden groeiden)
Mezquita Cordoba (Spanje)
Alhambra, Granada (Spanje)
Blauwe Moskee, Istanbul
Samarkand, Oezbekistan
Cairo, Egypte
Download