Aandachtspunten paragraaf 5 - antwoorden

advertisement
AANDACHTSPUNTEN PARAGRAAF 5
Bekijk de film paragraaf 5 en beantwoord de onderstaande vragen.
Als je dat serieus en goed doet, heb je een goede samenvatting
gemaakt. Dit zal je goed helpen bij het leren van de toets.

Hoe heet het tijdvak van dit hoofdstuk? Tip: alle tijdvakken beginnen met “de tijd
van ….”
De tijd van monniken en ridders

Van welk jaar tot welk jaar duurde dit tijdvak?
500 – 1000

Waar is de islam ontstaan?
Arabisch schiereiland

Welk geloof hadden alle Arabische stammen?
Polytheïsme

Wat was er zo speciaal aan de ligging van de stad Mekka?
Het lag op een knooppunt van handelswegen

Leg uit hoe Mohammed in Mekka in contact kwam met het monotheïsme?
Als handelaar had hij veel contact met joodse en christelijk handelaren die
hun geloof verspreidden.

Hoe kwam Mohammed in contact met de islam? Gebruik in je antwoord: Djibril,
Buraq en Allah.
Hij werd bezocht door de engel Djibril;
Hij werd door het gevleugelde paard Buraq naar Jeruzalem gebracht;
Daar ging hij naar de hemel en ontmoette Allah.

Waarom is de islam een monotheïstische godsdienst?
Er is maar 1 god: Allah

Een profeet is iemand die over zijn godsdienst vertelt. Wie is de belangrijkste
profeet van de islam?
Mohammed

Hoe noemen we de mensen die geloven in de islam?
Moslims

Waarom vluchtte Mohammed van Mekka naar Medina?
De machthebbers geloofden in het polytheïsme. Zij zagen Mohammed met
zijn islam als een bedreiging van hun macht en wilden hem dood hebben.

In welk jaar was dat? Hoe heet deze gebeurtenis?
622: Hijra

Waarom is deze gebeurtenis zo belangrijk voor het dagelijks leven van de
moslims?
Hiermee begint de islamitische jaartelling.

Hoe heet het heilige boek van de islam?
Koran

Leg uit waarom dit boek altijd in het Arabisch is.
Dat is de taal waarin Allah het vertelde aan Mohammed.

Hoe heet het gebouw waarin de moslims hun god aanbidden?
Moskee

In welke volgorde werd de islam verspreid? Noem de gebieden, de jaartallen
hoeven niet!
o Arabische schiereiland
o Midden-Oosten
o Noord-Afrika
o Spanje en Portugal

Europa bleef christen. Bij welke slag werden de legers van de moslims
tegengehouden? En in welk jaar was dat?
732: Slag bij Poitiers

Vul de tabel hieronder over de 3 belangrijkste steden voor de moslims in? Leg
ook uit waarom ze belangrijk zijn.
Stad
1
Mekka
2
Medina
3
Jeruzalem


Waarom is deze stad zo belangrijk?
Hier staat het heiligste gebouw (Kaäba) en naar deze
stad moet iedere moslim op bedevaart (hadj)
De stad van de profeet. Hierheen vluchtte Mohammed
en begon de verspreiding van de islam.
Hier ontmoette Mohammed Allah en leerde hij de
islam kennen.
Vul de tabel hieronder over de 5 zuilen in. Je hoeft niet de Arabische woorden te
weten!!!
Zuil
Wat?
Omschrijving
1
geloofsbelijdenis
Zeggen dat er maar 1 god is: Allah; en Mohammed
is zijn profeet
2
bidden
5x per dag bidden richting Mekka
3
armenbelasting
Geld en goederen geven aan mensen die arm zijn
4
vasten
Tijdens de maand ramadan overdag niet eten en
drinken
5
bedevaart
1x in je leven naar de Kaäba in Mekka
Leg uit waarom deze 5 zuilen zo belangrijk zijn voor de moslims.
Dit zijn de plichten die iedere moslim moet doen.

Hoe heet het zwarte gebouw in Mekka dat de moslims als hun heiligste gebouw
beschouwen?
Kaäba
Download