Dames en heren, Beste vrienden, Zoals elk jaar staan we hier

advertisement
Dames en heren,
Beste vrienden,
Zoals elk jaar staan we hier opnieuw, en ik dank u voor uw moed en volharding. En wij staan
hier telkens met zeer goede redenen. Want moet er nog zand zijn?
De voorbije dagen konden we via de media weer vernemen hoe de islam onze samenleving
beheerst; de voorbije dagen konden we weer vaststelling hoe onze cultuur islamiseert.
Op een school in Brussel werd Moederdag afgeschaft;
een bekende journalist en opiniemaker stelde de hoofddoek gelijk aan de minirok;
200 moslims in België behoren tot Hizb-ut Tahrir (streeft kalifaat na, minimaliseert jihadterreur) – de islamiseringsorganisatie is verboden in Duitsland en enkele Arabische landen,
maar hier niet; een moskeebestuur in Kortrijk blijkt salafistische connecties te hebben; het
aantal geradicaliseerde moslimgevangenen is zo hoog dat men niet kan volgen, en de praktijk
toont aan dat deradicalisering van moslims zelden tot nooit lukt; enzovoort enzoverder, zoals u
misschien weet hou ik het elke dag bij.
Onderzoek wees uit dat tienduizenden jonge moslims in België in doodsangst leven omdat ze
van de imam of islamleraar, in moskee, op school of in de Koranschool, te horen krijgen dat ze
kunnen worden gemarteld in het graf en in de brandende hel kunnen belanden.
Onderzoeker Montasser AlDe’emeh wees erop dat het precies dat soort sentimenten zijn die
moslimjongeren tot jihadist kunnen maken. Het is ook een bijzonder grote rem op de
ontwikkeling van moslimkinderen en -jongeren, want het maakt hen bang om te leven en dus
ook bang om te leren, te ontdekken, kortom, het maakt hen bang om van hun leven iets te
maken en vooruit te gaan, het houdt hun integratie tegen.
Deze angstaanjagende islamitische leerstellingen zijn niet, zoals Montasser AlDe’emeh beweert,
slechts fantasieën die uit een aantal onbetrouwbare Hadiths komen (u weet: de Hadith schrijft
het na te volgen leven van de islamitische profeet Mohammed voor en is vrijwel even belangrijk
als de Koran); deze angstaanjagende islamitische leerstellingen maken deel uit van de
mainstream, betrouwbare Hadiths en óók van de Koran zelf. Het is dus de islam ten voeten uit.
Het is die islam met diezelfde islamitische bronnen die hier, op deze Moslimbeurs, wordt
gepropageerd en wordt beleden. De logische conclusie is dat deze Moslimbeurs de integratie
van moslimjongeren tegenwerkt en het risico op radicalisering en jihad-terreur significant
verhoogt.
Allah is geen liefdevolle god, maar een god die angst, haat en geweld opwekt, net zoals de
islamitische profeet Mohammed geen zachtaardige figuur was zoals Jezus, maar een totalitaire
imperialistische krijgsheer die roofde, verkrachtte en moordde. Het is om die reden dat de
Marokkaans-Nederlandse schrijver Hafid Bouazza terecht stelde: “We hebben geen gematigde
moslims nodig, maar ex-moslims.” Alleen worden die mensen gruwelijk in de steek gelaten. Zij
leven, onder andere door dit soort islambeurzen, ook in onze vrije samenleving in onveiligheid
en onvrijheid. Wij komen niet alleen op voor ónze vrijheid, maar ook voor hún vrijheid om de
islam openlijk, expliciet en voor altijd de rug toe te keren.
Dames en heren,
Beste vrienden,
Graag geef ik nu het woord aan Filip Dewinter, die als geen ander de gave heeft om de sinistere
intenties van figuren uit de moslimgemeenschap te doorzien en te doorprikken; als geen ander
snapt hij hoe de combinatie van de veranderende demografie en de capitulatie van besturen en
regeringen voor islamitische eisen en gevoeligheden, onze samenleving islamiseert; graag uw
applaus voor de onvermoeibare strijder tegen de islamisering van onze samenleving, Filip
Dewinter!
Download