Inleiding islamitisch radicaal gedachtengoed

advertisement
Beantwoord de volgende twee vragen, en lever de antwoorden op tijd via de computer in,
onder vermelding van naam, studentnummer en hoofdvak. Gebruik de spellingscontrole.
-Beschrijf hoe de radicale islam zich in anderhalve eeuw heeft ontwikkeld uit een voor die tijd
min of meer normale ideologie van anti-kolonialisme. Noem in die beschrijving de namen van
diegenen die een prominente rol in dit proces hebben gespeeld en geef aan waar, wanneer en
in welke (politieke) context die prominenten opereerden. Laat niet na te wijzen op die
elementen uit de islamitische traditie die door deze prominenten als bouwsteen gebruikt zijn.
Nb: In het bovenstaande betekent ‘traditie’ natuurlijk niet hadiith.
-Noem enkele tegen-intuïtieve eigenschappen van godsdienstige bewegingen voor zo ver die
op college ter sprake zijn gekomen.
Wat is een godsdienstige beweging? (Vier elementen)
Wat is takfiir?
Kharidjieten/Ibn Taymiyya
Zie zo nodig J.J.G. Jansen, Nieuwe Inleiding Islam, § 32 en § 42.
Al-Afghani/Abduh/Rida/Hasan al-Banna/Qutb/Shukri Mustafa
Zie zo nodig J.J.G. Jansen, Nieuwe Inleiding Islam, § 43 t/m § 46.
Wahhabieten, Ottomanen, Dekolonisatie; Jihad als strijd tegen het kwaaad
Zie zo nodig: Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay, Oneonta NY 2002,
98 pp. Jansen, Nieuwe Inleiding, §38 en 39; § 54-55. Zie zo nodig op deze
website ‘De islamitische strijd tegen het kwaad’.
Al-FariiDa al-Ghaa’iba
tekst in het Engels op de website. (MOET ENKELE VRAGEN OVER DE TEKST
KUNNEN BEANTWOORDEN -- LEES DE TEKST DUS EEN KEER)
Osama b Laden Zie Bernard Lewis, “License to Kill”, in: Foreign Affairs, 77, 6,
November/December 1998, pp. 14-19. Let op: dit artikel dateert van voor 9/11.
De brief van Mohammed B., zie artikel op de website
Koran 5:44: man lam yaHkum
Bi-maa anzala Allaah (maar lees: anzalallaah)
Fa-ulaa’ika humu l-kaafiruun
Wie zijn, eerder in vers 44, het onderwerp van yaHkum (‘goochem zijn’). Leemhuis: ‘oordeel
vellen.’
12:40; 2:183; 2:216;
sociologische niet-religieuze verklaringen voor het extremisme
(supervroomheid, als godsdienst vermomde politiek, fusie politiek en godsdienst,
armoede, koloniale strijd, sociale achterlijkheid, nederlaag van 1967, islamofobie van
Amerika, Palestijnse probleem, verzet moderniteit, etnische beweging, verstoring
vrijemarktmechanisme). Wie weet nog een verklaring toe te voegen?
Download