Arabisch-Islamitisch wereldbeeld

advertisement
Kenmerk 10
Het ontstaan en de verspreiding
van de islam
Les 2: Het Arabisch-Islamitisch
wereldbeeld
Begin
•
Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn
profeet
–
In deze boodschap zit zeer veel informatie
1. Er is een God; veelgoderij is dus verboden
2. Men gelooft in profeten; verschil met Joden en Christenen:
Mohammed was de laatste
3. De Islam volgt als het ware het Jodendom en het
Christendom op
4. Tevens is deze uitspraak de geloofsbelijdenis van de
moslims
De vijf zuilen van de Islam
1.
de geloofsbelijdenis: Er is
geen God dan Allah en
Mohammed is zijn profeet
Vijfmaal daags bidden
2.
–
–
3.
4.
Geven van Aalmoezen
Vasten in de maand van de
Ramadan
–
5.
Richting Mekka
Een maal per week naar de
Moskee
Verdieping in het geloof en
aandacht voor de
zwakkeren in de
samenleving
De hadj
Godsdienst en wetgeving
•
De Koran vormt samen met de soenna de
basis/bron voor de ordening van de
samenleving
•
Schriftgeleerden vormden (vormen) op basis
hiervan de/een sharia, die niet alleen
geloofsregels omvat, maar onder andere ook
familierecht, strafrecht, volkenrecht
•
Belangrijke regels
– Iedere moslim heeft tot taak de islam te helpen
» bv. bij de verspreiding van het geloof: djihad
overigens staat de djihad evengoed voor de
strijd in jezelf om beter moslim te worden
– Strenge eet/drinkvoorschriften
Islamitische Cultuur
• Hoog beschaafd
– Taal: Arabisch door het hele rijk
• oorzaak: heilige boek, De Koran was in deze taal geschreven
• De islam legde wetenschappelijk vooruitgang niets in de weg
– In tegendeel, het werd gestimuleerd!
• Bestudering klassieke cultuur
– van alles, maar zeker allerlei grote schrijvers (o.a. Grieks én Romeins)
• Wetenschap
–
–
–
–
–
–
Geneeskunde (vb. het standaardwerk voor de anatomie geschreven)
Wiskunde (vb. de uitvinding van het cijfer 0)
Sterrenkunde
Geografie
Plantkunde
Muziek
• Irrigatiesystemen
• Prachtige kunst
– Bouwkunst, maar ook voorwerpen
Islamitische Cultuur
• Schakel tussen het Oosten en Westen
– De kennis uit het Oosten (India, China, Byzantium)
werd vertaald en doorgegeven aan het Westen
(Europa)
• Bijvoorbeeld: het getallensysteem, rekenkunde en alchemie
(buskruit) (China & India)
• Klassieke werken & bouwkunst (Byzantium)
• Iberisch schiereiland (
El Andaluz, ‫ا)ألندلس‬
– De culturele brug tussen het Islamitische rijk en het
Europa van de middeleeuwen
• Uitwisseling van mensen, kennis en ideeën
Verspreiding tot ca 750 nc
Cultuur
Bouwkunst
Kaligrafie
Arabisch, taal van de Koran
Astronomie
Download