Manieren op persoonsvorm te vinden

advertisement
Persoonsvorm
Belangrijk!
Spelling van werkwoorden
Leren van andere talen
Persoonsvorm
Tussenstapje
iets wat je kunt doen
(zwemmen, vallen, hebben, zijn)
je kunt een werkwoord vervoegen
(combineren met ik/jij/wij, waardoor het
werkwoord een andere vorm krijgt)
Persoonsvorm
is ALTIJD een werkwoord
geeft de actie aan in een zin
hoort bij het onderwerp
Persoonsvorm
Hoe vinden we hem?
Via de vraagproef
Morgen gaan we naar de nieuwe lachfilm?
Gaan we morgen naar de nieuwe lachfilm
Via de tijdproef
Vorige maand was ik ziek.
Vorige maand ben ik ziek.
Via de getalproef
Ik heb een leuk bijbaantje.
Jullie hebben een leuk bijbaantje
Persoonsvorm
Oefenen
De computer mag op haar kamer staan.
Dat apparaat heeft veel geld gekost.
Mijn vader en moeder hebben mij op mijn
verjaardag erg verwend.
Persoonsvorm
Nu jij!
De ondeugende jongetjes boden oom Pieter een
klapsigaar aan.
De vriendelijke man bedankte de ventjes hartelijk.
Met een tevreden gezicht stak hij de sigaar aan.
Met een harde knal knapte de sigaar even later uit elkaar.
De jongens hadden zich inmiddels achter in de tuin
verstopt.
Zulke grappen kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn.
Voor straf moesten de jongens de hele middag in hun
kamer blijven.
Persoonsvorm
Snap je het?
Succes met het leren van de toets
Download