Loopt = persoonsvorm Onderwerp

advertisement
Thema 2
Bioscoop bij de buren
Oefening: Welke zinnen staan in de tegenwoordige tijd? Zet een kruis
voor de zin. Onderstreep het woordje waar je dat aan ziet.
1)
2)
3)
4)
5)
Peter hielp de aardige mevrouw altijd.
De toeschouwer durft niet langer te kijken naar de spannende film.
Het applaus klaterde van de tribune.
Ga je morgen ook mee naar de filmvoorstelling?
De oude film wordt bewaard in het archief.
Oefening: Zet de verzameling van klein naar groot.
1) Auto-driewieler-vrachtwagen-fiets
………………………………………………………………………………….................
2) Vlieg-koe-muis-hond
………………………………………………………………………………………………..
3) Ipod-filmdoek-televisie-monitor
………………………………………………………………………………………………..
4) Provincie-stad-regio-land
………………………………………………………………………………………………..
5) Blokfluit-gitaar-piano-mondharmonica
………………………………………………………………………………………………..
Oefening: Welke afkortingen horen bij de dichtgedrukte woorden.
Verbind het woord met de afkorting met verschillende kleuren.
Zo spoedig mogelijk
b.v.d.
Te koop
n.a.v.
Naar aanleiding van
t.k.
Informatie
z.s.m.
Bij voorbaat dank
info.
De persoonsvorm: De persoonsvorm is het belangrijkste
werkwoord in de zin. Je vindt de persoonsvorm door de zin vragend
te maken. De persoonsvorm komt voor aan te staan.
Het onderwerp: Het onderwerp is degene of datgene die wat doet in
de zin. Je vindt het onderwerp door de Wie of wat vraag te stellen
+ de persoonsvorm.
Voorbeeld: Jan loopt snel naar de buren.
Persoonsvorm: Loopt Jan snel naar de buren? Loopt = persoonsvorm
Onderwerp: Wie loopt? (snel naar de buren) antw. Jan=onderwerp
Oefening: Onderstreep de persoonvorm in de zin met blauw
Onderstreep het onderwerp met groen
1)
2)
3)
4)
5)
Popcorn is een lekkernij in de bioscoop.
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een videocamera.
Jij lijkt een beetje op Charlie Chaplin.
Een oude projector staat verlaten op de zolder.
Het archief wordt bijgehouden door een oude mevrouw.
Je wilt met een groepje kinderen naar een film vanavond. Jullie moeten
samen beslissen welke film je gaat zien. Regel meteen wie er gaat rijden,
eten en drinken en welke bioscoop het moet worden.
Oefening: Bedenk vragen die je kunt stellen om samen tot een beslissing
te komen. Begin de vragen met wie, waar en wat.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Wie………………………………………………………………………………………?
Wie………………………………………………………………………………………?
Waar……………………………………………………………………………………?
Waar……………………………………………………………………………………?
Wat……………………………………………………………………………………...?
Wat ………………………………………………………………………………………?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards