Persoonsvorm tegenwoordige tijd

advertisement
Persoonsvorm tegenwoordige tijd
Wat is de persoonsvorm?
• Werkwoord dat qua vorm overeenkomt met
het onderwerp (= vaak een persoon)
• Vervoeging is afhankelijk van het onderwerp
• Onderwerp enkelvoud = persoonsvorm
enkelvoud
• Onderwerp meervoud = persoonsvorm
meervoud
Hoe vind je de persoonsvorm?
• 1 ww in zin? --> persoonsvorm, anders:
• Maak de zin vragend --> eerste werkwoord
dat je tegenkomt, is de persoonsvorm
• Zet de zin in een andere tijd, t.t. wordt v.t. en
v.t. wordt t.t. --> werkwoord dat verandert, is
de persoonsvorm
• Verander het onderwerp, onderwerp ev wordt
mv, onderwerp mv wordt ev --> werkwoord
dat verandert, is de persoonsvorm
Ik ga zwemmen met mijn zus.
• Ga ik zwemmen met mijn zus?
– Vragend gemaakt, pv staat vooraan in de zin
• Ik ging zwemmen met mijn zus.
– Zin in verleden tijd gezet, pv verandert
• Wij gaan zwemmen met mijn zus.
– Onderwerp in meervoud gezet, pv verandert
Vervoegen van de persoonsvorm
Ik
Je/jij/U
Hij/zij/ze
Het
Wij
Jullie
Ze/zij
stam
stam +t
stam+t
stam+t
hele werkwoord
hele werkwoord
hele werkwoord
Vul het werkwoord ‘vinden’ in:
• V………. je dat goed?
• V……….. je vader dat goed?
• Trucje: gebruik ‘lopen’ of ‘smurfen’
– Loop je dat goed?
– Loopt je vader dat goed?
--> Onderwerp= je/jij en na pv? Dan zet je alleen de
stam neer
Oefenen met pv in tegenwoordige tijd
•
•
•
•
•
•
De datum (worden) gewijzigd in 12 februari.
Het gezin (verhuizen) volgende week.
Dit (verzenden) men gewoonlijk in dozen.
De hond (luisteren) goed naar zijn baas.
Ik (blijven) vandaag maar thuis.
Misschien (vinden) je het prettiger zo?
Zinnen met meer persoonsvormen
• Samengestelde zin
• Probeer alle werkwoorden te veranderen van tijd
--> werkwoorden waarbij dat kan = persoonsvorm
Nabila kan nauwelijks geloven, dat Jan naar
Jordanië gaat emigreren.
--> ‘kan’ en ‘gaat’ = persoonsvormen
--> ‘geloven’ en ‘emigreren’ = geen
persoonsvormen
Zin vragend maken is daarbij niet handig
Oefenen
• Ik verwacht niet dat ik ooit in Australië zal
gaan wonen.
• Omdat mijn tante lid is van de ECI, kreeg ze
drie cd’s cadeau.
• Eileen heeft haar poppen aan haar zusje
gegeven, want die speelde er dagelijks mee.
• Het verbaast me dat je me niet vertrouwt.
Download