Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W.nr.: 07.0846 d.d. 28-08-2007
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Overeenkomst Protestantse gemeente en de Gemeente Leiden inzake
de Pieterskerk en de woningen aan de Pieterskerkhof
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie EGTV
1.
Het besluit van 19 september 2006, B&W-nr. 06.1083, waarin besloten werd met de
Hervormde Gemeente een overeenkomst aan te gaan waarin een regeling werd getroffen met
betrekking tot de ondergrond van de Pieterskerk, in te trekken.
2.
Met de Protestantse gemeente volgensbijgaand concept een overeenkomst aan te gaan
waarin een regeling wordt getroffen met betrekking tot de ondergrond van de Pieterskerk en
de woningen aan de Pieterskerkhof met het oog op de continuïteit van de huidige activiteiten
van de Stichting Pieterskerk. De overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte.
3.
Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de burgemeester waarbij aan wethouder
P. Jonas volmacht wordt gegeven om de overeenkomst bedoeld onder punt 2 te
ondertekenen.
- Samenvatting (verschijnt in persbriefing)
De gemeente Leiden sluit met de Protestantse gemeente Leiden een overeenkomst waarin een
regeling wordt getroffen met betrekking tot de ondergrond van de Pieterskerk en de woningen aan de
Pieterskerkhof met het oog op de continuïteit van de huidige activiteiten van de Stichting Pieterskerk.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards