Uploaded by User1908

INP-CON-kre-002-bl

advertisement
© NEVI
pag.: 1 van 1
code: INP-CON-kre-002-bl versie 1.1
Tien geboden voor het aangaan van (koop)overeenkomsten
1.
Zorg voor een eigen concept voor de af te sluiten overeenkomst.
2.
Baseer het concept op een model daarvoor en niet op een bestaande overeenkomst.
3.
Wees de potentiële wederpartij voor met uw concept en neem geen genoegen met het
concept van de wederpartij.
4.
Ga de bevoegdheid na van de vertegenwoordiger van de potentiële wederpartij.
5.
Zeg dat u bevoegd bent overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
overeenkomst, maar niet om de overeenkomst aan te gaan.
6.
Definieer de begrippen die in de overeenkomst worden gebruikt.
7.
Zorg voor een niet sluitende en summiere omschrijving van het doel van de
overeenkomst en van de aan te schaffen zaak.
8.
Maak gebruik van de juridische versluiering.
9.
Maak gebruik van de mogelijkheid onderwerpen van aanvullend recht in uw voordeel
te regelen.
10. Ken de inhoud van uw overeenkomst, inclusief de toepasselijke algemene
voorwaarden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards