Ontkennen totstandkoming overeenkomst

advertisement
[Voorbeeldbrief ontkennen totstandkoming overeenkomst / proefpakket / ongevraagde
toezending]
[Aan naam bedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
Betreft: niet gesloten overeenkomst
[Woonplaats, datum]
Geachte heer/mevrouw,
Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een contract/bevestiging van een gesloten
overeenkomst/een rekening, maar
[maak een keuze uit onderstaande of vul zelf aan]




Ik heb met uw bedrijf nooit contact gehad en geen overeenkomst gesloten
Ik heb wel contact gehad maar slechts om informatie verzocht
Ik heb wel contact gehad, maar ben nergens mee akkoord gegaan
Ik heb wel contact gehad, maar alleen ingestemd met ontvangst van een gratis
proefpakket zonder verdere verplichtingen.
Aangezien er geen sprake is van een door mij verrichte toestemming - ook geen
mondelinge toestemming - welke nodig is om een overeenkomst tot stand te doen
komen, beschouw ik het [de] door u toestuurde [contract/rekening of product] als
ongevraagd.
Zolang u niet slaagt een bewijs van mijn toestemming te verschaffen, zal ik mij niet
gebonden achten aan het contract en niet verplicht zijn u iets te betalen.
Ik verzoek u om een reactie binnen drie weken na datum van deze brief en verwacht
geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
[Uw naam en handtekening]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-Mail]
[Evt. klantnummer/relatienummer]
[Evt. telefoonnummer]
Download