PowerPoint-presentatie

advertisement
1.5 Bronnen: De wijk in
Ieder zijn eigen wijk
Integratie:
In het maatschappelijk leven is integratie een term voor de mate waarin
verschillende bevolkingsgroepen in staat zijn duurzaam samen te leven
Maatschappelijke Segregatie
Je leeft wel in het zelfde gebied maar gaat niet met elkaar om , op
basis van godsdienst of leefstijl. Je gaat naar andere scholen en
andere sportclubs en daarom geen contact met elkaar hebben
Ruimtelijke segregatie
Apart wonen van bepaalde bevolkingsgroepen in eigen woonwijken, (b.v.
inkomen, sociale klasse, cultuur)
Sociale ongelijkheid
Zorgt ervoor dat mensen elkaar opzoeken of mijden.
1.5 Bronnen: De wijk in
Leefbaarheid
Leefbaarheid van woonwijken hangt samen met factoren zoals:
de onderhoudstoestand van woningen
de sociale controle, sociale cohesie
kwaliteit van de woningen,
schone, veilige woonomgeving,
goede contacten met medebewoners,
bereikbaarheid,
verkeersdrukte,
geluidoverlast,
aanwezigheid van natuur,
criminaliteit
Ruimte voor sport, ruimte voor jeugd
Multifunctionele speelpleinen, playgrounds zorgen voor meer sociale samenhang in de buurt
De Johan Cruyff Foundation
Richard Krajicek foundation
.
1.5 Bronnen: De wijk in
De probleemwijken in kaart, de Kolenkit de meest
kansarme wijk van Amsterdam
De buurt rond de kerk met een toren als een kolenkit
telt zevenduizend inwoners, van wie bijna negentig
procent allochtoon is. ''Een derde leeft op
bijstandsniveau, met problemen als armoede,
werkloosheid (11,5%), probleemjongeren en
criminaliteit. De helft van de kinderen groeit op in
een arm gezin, de werkloosheid bedraagt bijna
twintig procent. Er is taalachterstand. Mensen
voelen zich onveilig. De resultaten van de Cito-toets
in de Kolenkitbuurt behoren tot de laagste van de
stad. In deze buurt ligt het aandeel voortijdig
schoolverlaters op 16 procent.
Top 20 probleembuurten van Nederland volgens
een lijst van VROM
Op 7 februari 2009 werd door RTL Nieuws een lijst gepubliceerd van de
'Top 20 probleembuurten van Nederland'. Hiervan bevinden er zich
acht in Rotterdam, twee in Amsterdam ,twee in Den Haag, twee in
Utrecht en in diverse andere steden één. Opsteller van de lijst, het
ministerie van VROM, heeft de inhoud hiervan lang geheimgehouden
vanwege het (extra) stigmatiserende effect dat ervan zou uitgaan.[
1.Kolenkitbuurt, Amsterdam
2.Pendrecht, Rotterdam
3.Oude Noorden, Rotterdam
4.Bloemhof, Rotterdam
5.Ondiep, Utrecht
6.Rivierenwijk, Deventer
7.Spangen, Rotterdam
8.Oude Westen, Rotterdam
9.Heechterp/Schieringen, Leeuwarden
10.Noord-Oost, Maastricht
11.Tussendijken Rotterdam
12.Hatert, Nijmegen
13.Hillesluis, Rotterdam
14.Woensel West, Eindhoven
15.Overtoomse Veld, Amsterdam
16.Kanaleneiland, Utrecht
17.Schilderswijk, Den Haag
18.Poelenburg Zaanstad
19.Tarwewijk, Rotterdam
20.Morgenstond, Den Haag
Schilderswijk in Den Haag
Bijlmermeer in Amsterdam
Woensel West, Eindhoven
Download