Document

advertisement
datum
Kennisdag - 3 november 2015
MOOI, VOOR Welzijn, Zebra:
stevige (ver)binding
met de wijk
Welzijn – (ver)binding met de wijk
Wijkcentrum | Servicepunt XL
Wat is dat?
2
3 november 2015
Welzijn = (ver)binding met de wijk
Goedemorgen!
Ik heb gehoord dat ik allerlei dingen gratis krijg
als ik een Ooievaarspas heb, kan ik die
bij jullie krijgen?
3
3 november 2015
Welzijn – (ver)binding met de wijk
STAPPEN om deze klant
te ondersteunen ……...
4
3 november 2015
Welzijn – (ver)binding in de wijk
Samen op zoek met ZOEKEN Zicht op Eigen Kracht & Netwerk
5
3 november 2015
Welzijn – (ver)binding met de wijk
 iedereen is welkom met vragen over welzijn,
wonen, (vrijwilligers)werk en zorg (WMO!)
 bezoekers/bewoners uitnodigen actief mee te denken
over de eigen situatie, de eigen mogelijkheden en
de mogelijkheden van hun netwerk
 complexe situaties/problemen van bezoekers/bewoners
direct integraal aanpakken; inzet specialismen
 doorverwijzen naar partners indien specifieke
hulp- en dienstverlening nodig is
 Altijd op zoek naar wederkerigheid: wat kunt u doen
voor de wijk? Waar ligt uw talent?
6
3 november 2015
Download