Uitrol werkwijze sociale wijkteams

advertisement
© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 01 april 2015
HULP Samenwerkingsverband van zorginstellingen uitgebreid van vijf naar tien wijken
Uitrol werkwijze sociale wijkteams
door onze verslaggever
MAASTRICHT – De gemeente Maastricht gaat ook sociale wijkteams inzetten in Wittevrouwenveld en
Wyckerpoort, Daalhof, De Heeg,
Mariaberg en Biesland.
De teams, waarin verschillende
instellingen binnen het sociale domein samenwerken, zijn al actief in
Caberg, Malpertuis, Brusselsepoort,
Malberg en Oud-Caberg.
In de sociale wijkteams zitten onder meer zorginstellingen als Mosae Zorggroep en Envida, maar ook
Leger des Heils, Mondriaan, Radar
en Xonar. In de teams komen problemen in de wijk voorbij. Het is
de bedoeling dat gezamenlijk een
oplossing wordt gezocht.
Wethouder Jack Gerats (SP):
„We kunnen in een wijk te maken
krijgen met iemand met psychische problemen, waarbij in het
wijkteam blijkt dat er bijvoorbeeld
ook sprake is van financiële perikelen. In plaats van die problemen allemaal apart aan te pakken, wordt
er nu één plan voor die persoon gesmeed, waardoor we hem sneller
en gerichter kunnen helpen.” Per
wijk wordt gekeken welke instanties deelnemen aan het sociaal
team. „Omdat elke wijk eigen specifieke problemen kent”, zegt de wethouder. De wijkteams behandelen
casussen van professionele organisaties en hebben een loketfunctie.
Gerats: „Buurtbewoners kunnen er
terecht met hun problemen.”
Download