Alternatieve lezing

advertisement
Sociale wijkteams en generalisten, hype of hoop voor sociaal werk?
Over de lezing
In Nederland wordt het sociaal werk al een tiental jaar grondig gereorganiseerd. Taken en budgetten
worden verregaand gedecentraliseerd naar gemeenten en er wordt jaar op jaar bezuinigd op de
sector. Overal is men op lokaal niveau bezig om daling van middelen en stijging van zorgvraag
(vergrijzing, …) met elkaar te verzoenen.
Eén van de oplossingen waar steeds meer gemeenten mee aan de slag gaan, is het organiseren van
sociaal werk in kleine wijkteams. Weg met organisatie x, y of z die zorg verlenen, nee, één wijkteam
met hulpverleners van al die organisaties. Weg muren tussen organisaties, leve het naadloos
samenwerken. Tegelijk wordt in die sociale wijkteams ruimte gemaakt voor ‘de generalist’, de sociaal
werker die niet langer doorverwijst naar andere hulpverleners maar zelf de handen uit de mouwen
steekt.
Vlaanderen kijkt ook aan tegen een periode van bezuinigingen op de sociale sector. Vele organisaties
kregen al te horen dat hun werkingsmiddelen in 2015 met 5% dalen. Zijn sociale wijkteams en
generalisten ook voor Vlaanderen een idee? CAW-Antwerpen en andere organisaties zijn alvast
enthousiast over dat idee. En u?
Over de sprekers
René Kerkwijk had er al een carrière van twintig jaar
in de (geestelijke) gezondheidszorg opzitten voor hij
in 2007 ambtenaar bij de Gemeente Eindhoven werd
en vanuit dat perspectief met sociaal beleid aan de
slag ging. Hij was onder meer wijkcoördinator en
later gebiedscoördinator voor stadsdeel WoenselNoord. Sinds enkele jaren is hij ‘kwartiermaker’ voor
Wij-Eindhoven, het ambitieuze plan om in de hele
stad sociale wijkteams te organiseren.
Patrick Kenis is doctor in de sociale wetenschappen en ‘academic dean’ van AMS
(Antwerp Management School). Zijn onderzoeksfocus ligt al jaren op netwerken
tussen organisaties. Hij zal het praktijkverhaal van René Kerkwijk van een eerste
wetenschappelijke reflectie voorzien, waarna het woord aan de zaal is.
Praktisch
Datum: Maandag 1 december 2014
Tijdstip: 16.15-18.00
Locatie: lokaal M.001, Sint Jacobsstraat, Antwerpen
Deelname is gratis, wel graag online registreren voor vrijdag 28 november.
Organisatie: Master Sociaal Werk, UAntwerpen, ism KdG en AP
hogescholen
Download