Nieuwsbrief-februari-2016-de-kletsmajoor

advertisement
Beste ouders,
Wij hebben nieuws voor u, onze logopediepraktijk Lloydkwartier heeft sinds 1 januari een nieuwe naam:
“De Kletsmajoor “
Waarom hebben we onze naam veranderd?
Onze praktijk heeft er voor gekozen om ons alleen nog te richten op het behandelen van kinderen. Het werken
met kinderen is onze passie en wij dragen graag ons steentje bij aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter!
Wat doen wij bij logopedie?
De school of u als ouder merkt dat er iets niet goed is aan de spraak/taalontwikkeling van uw kind. U komt bij
ons en samen met u en/of met school kijken wij wat de hulpvraag is. Vervolgens nemen we een onderzoek af om
de specifieke problemen in kaart te brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van:
 Taalontwikkeling zoals nog weinig woordenschat hebben, geen goede zinnen kunnen maken.
 Uitspraakproblemen zoals de /r/ niet kunnen zeggen.
 Afwijkend mondgedrag zoals duimen, een open mond hebben, door de mond ademen.
 Onvoldoende auditieve vaardigheden zoals rijmen, woorden hakken/plakken.
 Nog weinig letterkennis hebben.
Zie voor meer informatie onze website: www.dekletsmajoor.nl
Na het onderzoek maken we een behandelplan, wat met u wordt besproken. Ook school wordt hierover ingelicht.
Wij vinden het belangrijk om voor u en uw kind inzichtelijk te maken waar we de komende tijd aan werken. Als
kinderen inzicht hebben, zijn ze gemotiveerd om te oefenen, ze weten waarvoor ze het doen. Uiteraard zorgen
wij ervoor dat alles spelenderwijs gaat en dat uw kind plezier heeft in de oefeningen.
Na een half jaar evalueren we hoe het gaat. Zijn er doelen behaald of moeten er doelen worden aangepast? Dit
wordt uiteraard met u en uw kind besproken en teruggekoppeld naar school. Als de hulpvraag verholpen is,
wordt de logopedie in overleg met u en met school afgesloten.
Waarom is het belangrijk om met ouders en school samen te werken?
Als er sprake is van een stoornis in de ontwikkeling op van spraak en/of taal werkt dit door in andere gebieden
van de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld in de sociaal/emotionele ontwikkeling. Een kind heeft moeite om
duidelijk maken wat hij/zij bedoelt. Dit is zeer frustrerend en kan er toe leiden dat hij/zij minder zelfvertrouwen
heeft. Het kan zelfs tot gedragsproblemen leiden. Ook werkt een achterstand in de spraak/taalontwikkeling door
in de leerprestaties. Als kinderen niet begrijpen wat er in de klas verteld wordt, krijgen ze minder mee van de
lesstof, terwijl zij het niveau van de lesstof eigenlijk goed aankunnen. Er kunnen leerproblemen ontstaan. Een
kind kan uiteindelijk een lager middelbaar schooladvies krijgen dan dat het aan zou kunnen qua intelligentie. Dat
zou zonde zijn! Met logopedie kunnen we dit soort problemen aanpakken. Dit kunnen we echter niet alleen. We
bieden kinderen in samenwerking met school oefenstof aan, die thuis opgepakt moet worden. Als u als ouder
weet wat er bij de logopedie is gedaan, kunt u dit thuis op verschillende manieren herhalen. Onze logopedist
Petra van der Rhee kan u hierbij zeker helpen en adviezen over geven. Als u zich bewust bent van welke
oefenstof er is aangeboden, kunt u dit gedurende de week terug laten komen in het dagelijks leven.
Een voorbeeld, het thema “Groente/Fruit “is aan bod geweest, wat kunt u doen:
- Neem uw kind mee naar de supermarkt en benoem wat u ziet.
- Maak samen met uw kind een fruitsalade of kook samen een gerecht. Samen bespreekt u de groenten
die in een gerecht moeten, u vertelt hoe de groente eruit ziet, wat u ermee gaat doen, waar het naar
smaakt enz.
- Knip samen plaatjes uit van groenten en fruit en maak een categorie, vind ik wel lekker/vind ik niet
lekker. Enz.
Spelenderwijs kunt u met uw kind aan de slag om de taalontwikkeling op niveau te krijgen. Samen kunnen we uw
kind helpen. We kijken er naar uit u hierbij te ondersteunen.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u bij Petra binnen lopen. Of u kunt een mail sturen naar:
[email protected]. Op onze website: www.dekletsmajoor.nl staat ook veel informatie.
Met vriendelijke groet,
Robine Schutten van “De Kletsmajoor”
Download