Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij kinderen

advertisement
TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS (TOS)
Onderzoek,
diagnostiek en
behandeling bij
kinderen
Een taalontwikkelingsstoornis is een
stoornis in het leren van de moedertaal.
Sommige kinderen zijn laat met het leren
praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op
driejarige leeftijd met het praten in zinnen.
Er is dan sprake van een vertraagde
taalontwikkeling. Bij andere kinderen
verloopt de taalontwikkeling anders dan bij
de meeste leeftijdgenootjes. Er zijn kinderen
die goed begrijpen wat er gezegd wordt,
maar ook moeite hebben met het
verwoorden van hetgeen ze willen vertellen.
Dan is er sprake van een afwijkende
taalontwikkeling.
Bij kinderen met taalproblemen maken we
onderscheid tussen:
- niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen:
de taalontwikkeling verloopt vertraagd of
afwijkend als gevolg van of in combinatie
met een ander probleem, zoals een
verminderd gehoor, moeite met de contact
name of een verstandelijke beperking. De
aanpak zal gericht zijn op de factor die het
meest op de voorgrond staat.
- specifieke taalontwikkelingsstoornis:
kinderen hebben uitsluitend problemen in de
taalontwikkeling.
Problemen met praten kunnen grote
gevolgen hebben als ze niet worden
onderkend. Als een kind dingen niet
goed begrijpt of zich niet goed
duidelijk kan maken, kan dat
leiden tot misverstanden in de
communicatie, vaak met frustraties
tot gevolg. Die frustraties kunnen
zich uiten in agressief of juist
teruggetrokken gedrag. Een stoornis
in de vroege taalontwikkeling kan op
de basisschool ook leiden tot lees- en
spellingsproblemen. En omdat taal ook een
belangrijke rol speelt bij het denken kunnen
taalproblemen leiden tot leerproblemen of
leerachterstanden.
Als u als ouder ongerust bent, kunt u dit
aangeven bij de consultatiebureauarts of
contact opnemen met de huisarts. Indien
nodig krijgt u een verwijzing voor
logopedisch onderzoek en eventueel
behandeling.
Hoe herkent u een TOS?
Eén of meerdere van onderstaande
kenmerken komen voor bij het kind:
· kent weinig woorden;
· heeft moeite om op een woord te
komen;
· vertelt vaak hetzelfde (vaak dezelfde
woorden);
· maakt veel fouten in zijn zinnen;
· maakt erg korte zinnen;
· begrijpt vaak niet wat er verteld wordt;
· klapt dicht, of zegt: "Dat weet ik niet"
als er een vraag wordt gesteld;
· is stil en praat weinig;
· lijkt niet te luisteren;
· praat met veel denkpauzes,
stopwoorden en herhalingen;
· wordt driftig als het niet begrepen
wordt, of als het zelf iets niet begrijpt
Na aanmelding wordt een kind uitgebreid op
bovenstaande kenmerken onderzocht. De
resultaten en het behandelplan worden met
ouders/verzorgers besproken. Daarna
starten we indien nodig met behandeling.
Logopedie voor kinderen tot 18 jaar
wordt vergoed vanuit het basispakket
van uw zorgverzekering. Voor
logopedie is in principe geen
verwijzing van een huisarts of
specialist nodig. Echter bij complexe
problematiek zullen wij u toch om een
verwijzing vragen van huisarts of
specialist. Het hangt van uw
zorgverzekering af of logopedie
zonder verwijzing wordt vergoed.
AANMELDEN?
Mail: [email protected]
Algemeen telefoonnummer: 024 675 97 28
Download