Taalblok VSO V mondeling 3

advertisement
Arrangementkaart VSO vaardigheid
Arrange
ment
Basis
B
Niveau
leerlijn
7
8
9
Groep: V1t/m V5
Leerlijn: Taalblokgroepjes groep: mondelinge taal niveau 3
Concreet leerdoel
TB. Begrijpt eenvoudige samengestelde zinnen met o.a. als, wanneer. Legt na een voorbeeld drie plaatjes
met oorzaak-middel-doel op volgorde. Begrijpt oorzaak en gevolg redenaties
TP Gebruikt de derde persoon enkelvoud (hij/zij) in zinnen. Gebruikt bezittelijke voornaamwoorden. Gebruikt
de lidwoorden. Gebruikt aanwijzende voornaamwoorden. Benoemt drie aspecten van een bekend woord.
Begrijpt synoniemen (kop, mok).Begrijpt homoniemen (kop, kop)
TB Begrijpt complexere samengestelde zinnen met omdat, want. Legt drie plaatjes met oorzaak-middel-doel
op volgorde en verwoordt.
TP Gebruikt het persoonlijke voornaamwoord wij, jullie en zij. Vervoegt ook onregelmatige werkwoorden in
de verleden tijd. Gebruikt nieuwe woorden in verschillende situaties. Omschrijft een concreet woord waarbij
in elk geval de categorie duidelijk wordt Verzint woorden die bij een voorwerp passen .
TB Begrijpt een aantal zinnen die met elkaar samenhangen. Begrijpt middel-doelrelaties.
Kan generaliseren en uitsluiten.
TP Gebruikt het bezittelijke voornaamwoord onze, jullie en hun.
Gebruikt zinnen met een toekomende tijd (hij zal gaan fietsen).
Legt uit wat een woord betekent door het uit te beelden.
Communicatieve vaardigheden: letten op zithouding, luisteren, aankijken en spreekvolume
Mondmotoriek oefenen
Methode en materialen
en organisatie
Met woorden in de weer 5 nieuwe woorden
in de week
Concreet materiaal, picto’s, plaatjes,
woordkaarten
Toetsing
(wanneer/hoe?)
Nov en mei
Digiwak
Notatie bij
opbrengsten
Woordenschat
Taalblokgroep 3
Mondmotoriekbakken
Toetsing met
Plaatjes van de
woorden
leertijd
3,75
uur
Download