taalblokgroep VSO V mondeling 2

advertisement
Arrangementkaart VSO vaardigheid
Arrange
ment
Intensief
C
Niveau
leerlijn
4
5
6
Groep: V1t/m V5
Leerlijn: Taalblokgroepjes groep: mondelinge taal niveau 2
Concreet leerdoel
TB Begrijpt zinnen met eenvoudige tijdsaanduidingen als vanochtend, eerste, laatste. Begrijpt complexere
opdrachten buiten de concrete situatie .Herkent overeenkomsten tussen voorwerpen. Kan een logische reeks
van 2 plaatjes neerleggen op volgorde van tijd. Wijst verschillende voorwerpen en handelingen aan die
verschillen
TP Maakt driewoordzinnen (hoeft niet correct).Gebruikt de ontkenning niet. Gebruikt nieuwe geleerde
woorden in zinnen. Gebruikt bijvoeglijke naamwoorden. Beschrijft één duidelijk kenmerk bij een concreet
voorwerp, een handeling of een gevoel.
TB Begrijpt zinnen met complexere tijdsaanduidingen als later, eerder, vorige Begrijpt zinnen met
tijdsaanduidingen als vandaag, gisteren, morgen. Legt een logische reeks van drie plaatjes in tijdopbouw op
goede volgorde. Gebruikt tijds- en hoeveelheidsbegrippen als vroeg, laat, veel, weinig. Raadt woorden bij een
omschrijving met een aantal kenmerken.
TP Maakt vierwoordzinnen. Gebruikt nieuwe woorden in gesprekken met bekenden. Drukt verbaal onbegrip
uit bij onbegrip. Benoemt één functioneel aspect van een bekend woord (het rijdt, het is eetbaar, etc
TB Begrijpt zinnen met aanduidingen als wanneer en erna. Legt een logische reeks van vier plaatjes in
tijdopbouw op volgorde .Herkent of woorden wel of niet passen in een logisch verhaal.
TP Maakt vijfwoordzinnen. Vervoegt regelmatige werkwoorden in de verleden tijd.
Vraagt om verduidelijking van de betekenis van een woord.
Benoemt twee aspecten van een bekend woord.
Communicatieve vaardigheden: letten op zithouding, luisteren, aankijken en spreekvolume
Mondmotoriek oefenen
Methode en materialen
en organisatie
Met woorden in de weer 5 nieuwe woorden
in de week
Concreet materiaal, picto’s, plaatjes,
woordkaarten
Toetsing
(wanneer/hoe?)
Nov en mei
Digiwak
Notatie bij
opbrengsten
Woordenschat
Taalblokgroep 3
Mondmotoriekbakken
Toetsing met
Plaatjes van de
woorden
leertijd
3,75
uur
Download