taalblokgroep VSO V mondeling 1

advertisement
Arrangementkaart VSO vaardigheid
Arrange
ment
Intensief
C
Niveau
leerlijn
3
4
Zeer
Intensief
C/MG
1
2
Groep: V1t/m V5
Leerlijn: Taalblokgroepjes groep: mondelinge taal niveau1
Concreet leerdoel
TB Begrijpt vijfwoordzinnen. Begrijpt logische opdrachten binnen een concrete situatie .Begrijpt
wie-vragen. Kan categoriseren. Kan verschillen herkennen tussen voorwerpen. Reageert op
enkele begrippen (kleuren, tegenstellingen).
TP Gebruikt tweewoordzinnen. Gebruikt zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.
TB Begrijpt zinnen met eenvoudige tijdsaanduidingen als vanochtend, eerste, laatste. Begrijpt
complexere opdrachten buiten de concrete situatie .Herkent overeenkomsten tussen
voorwerpen. Kan een logische reeks van 2 plaatjes neerleggen op volgorde van tijd. Wijst
verschillende voorwerpen en handelingen aan die verschillen
TP Maakt driewoordzinnen (hoeft niet correct).Gebruikt de ontkenning niet. Gebruikt nieuwe
geleerde woorden in zinnen. Gebruikt bijvoeglijke naamwoorden. Beschrijft één duidelijk
kenmerk bij een concreet voorwerp, een handeling of een gevoel.
Inoefenen van communicatieve vaardigheden: zithouding, oogcontact, stemvolume
Mondmotoriekoefeningen
TB Kan benoemen. Kan visueel voorwerpen onthouden. Kan imiteren op woordniveau.
TP Imiteert klanken en woorden. Kijkt naar een voorwerp als een ander het woord die zegt en naar
het voorwerp wijst.
TB Begrijpt driewoordzinnen. Begrijpt waarin-waarmee-vragen .Kent eenvoudige begrippen als
groot, klein. Herkent de kleuren.
TP Gebruikt losse woorden. Benoemt 10 woorden met ondersteuning van concreet materiaal
(picto’s, foto’s).Benoemt zijn eigen naam.
Methode en materialen
en organisatie
Met woorden in de weer
Vastgestelde thema’s
Spullen, picto’s. plaatjes, woorden en gebaren
Woordmuur en thematafel
leertijd
Aan het eind
van ieder thema
3,75
uur
3,75
uur
Digiwak.nl
Bakken met mondmotoriekoefeningen
Met woorden in de weer
Vastgestelde thema’s
Spullen, picto’s. plaatjes, woorden en gebaren
Woordmuur en thematafel
Digiwak.nl
Bakken met mondmotoriekoefeningen
Inoefenen van communicatieve vaardigheden: zithouding, oogcontact, stemvolume
Mondmotoriekoefeningen
Toetsing
(wanneer/hoe?)
Aan het eind
van ieder thema
Download