Uploaded by gmulder

Leerdoelen H1 AK

advertisement
LEERDOELEN HOOFDSTUK 1 AARDRIJKSKUNDE: BEVOLKING
1.1 Geboorte en sterfte
– Je weet hoe natuurlijke bevolkingsgroei tot stand komt.
– Je weet wat demografische transitie inhoudt.
– Je begrijpt waarom in de tweede en derde fase van het demografische-transitiemodel de
natuurlijke bevolkingsgroei hoog is.
– Je begrijpt waarom het geboortecijfer in ontwikkelingslanden hoger is dan in ontwikkelde landen.
– Je begrijpt waarom het sterftecijfer in ontwikkelingslanden hoger is dan in ontwikkelde landen.
– Je kunt het geboorteoverschot of sterfteoverschot berekenen.
1.2 Jong en oud
– Je kunt een bevolkingsdiagram lezen.
– Je kunt de drie belangrijkste vormen van bevolkingsdiagrammen onderscheiden.
– Je begrijpt de relatie tussen demografische transitie, welvaart en de vorm van het
bevolkingsdiagram.
– Je kunt de groene en de grijze druk berekenen.
– Je weet twee gevolgen van een hoge groene druk.
– Je weet twee gevolgen van een hoge grijze druk.
1.3 Migratie
– Je weet het verschil tussen push- en pullfactoren.
– Je begrijpt waarom mensen hun land soms ontvluchten.
– Je weet vier categorieën push- en pullfactoren: politieke, economische, sociale en milieufactoren.
1.4 Cijfers in tabellen, grafieken en kaarten
– Je kunt statistische gegevens verwerken tot een kaart.
– Je kunt tabellen, grafieken en kaarten gebruiken om vergelijkingen te maken, in tijd en tussen
verschillende landen.
1.5 Java en Singapore
– Je kunt voorbeelden geven van de manier waarop de overheid omgaat met groene en met grijze
druk.
– Je weet wat bevolkingspolitiek is en je kunt daar twee voorbeelden van geven.
– Je begrijpt dat een hoge groene druk een pushfactor kan zijn, en een hoge grijze druk een
pullfactor.
1.6 Grijze en groene buurten
– Je kunt statistische gegevens over bevolkingsaantallen omzetten in bevolkingsdiagrammen.
– Je kunt bevolkingsdiagrammen vergelijken.
– Je kunt groene en grijze druk op verschillende schaalniveaus beoordelen.
– Je kunt aangeven welke gevolgen grijze en groene druk hebben voor de ruimtelijke inrichting.
Download