Grijze kroonkraanvogel

advertisement
Grijze kroonkraanvogel
Verspreiding:
Voeding:
Leeftijd:
Gewicht:
Broedduur:
Aantal eieren
per keer:
IUCN-status:
Balearica regulorum
Verschillende delen van Afrika
Kleine prooien, granen en bessen
ongeveer 20 jaar
3 tot 4 kilogram
28 tot 31 dagen
2 tot 4
Bedreigd
Hoe zie ik eruit?
Twee soorten
Er zijn twee soorten kroonkraanvogels, de zwarte en
de grijze kroonkraanvogel. Het verschil is te zien aan
de veren in de nek. Bij de zwarte kroonkraanvogel zijn deze donker grijs/zwart
gekleurd en bij de grijze kroonkraanvogel zijn deze licht grijs gekleurd. Deze tekst
gaat over de grijze kroonkraanvogel.
Een gouden kroontje
De grijze kroonkraanvogel is een grote vogel met lange, grijze poten. Ze kunnen
wel meer dan een meter lang worden. Op zijn nek, borst en rug zijn grijze veren te
vinden. Aan de zijkant van de romp is de vogel wit en geel. De staart is bruin van
kleur. Op zijn kop is een gouden kroontje van veren te vinden. Daar heeft de
kroonkraanvogel zijn naam aan te danken. Ze hebben een spitse, grijze snavel. Zijn
hals is S-vormig. Tijdens het vliegen wordt deze uitgestrekt.
Waar woon ik?
Kroonkraanvogels leven in het zuiden en oosten van Afrika. Ze leven in
moerasgebieden en op de savannes. Daar komen ze vooral voor langs rivieren.
Broeden doen ze meestal in moerassen. Ze zijn de enige kraanvogelsoort die rusten
en hun nesten in bomen bouwen. Hun voedsel zoeken ze vooral op de grasvlaktes.
Wat eet ik?
Korte snavel
De kroonkraanvogel heeft een korte snavel. Aan de korte snavel is te zien dat ze
veelal hun voedsel zoeken in de droge gedeeltes. Kraanvogels met een lange snavel
zoeken hun voedsel vaak in de natte gedeeltes van hun leefgebied. De korte snavel
wordt ook gebruikt om te grazen, net als ganzen doen.
Stampen en peuteren
Het grootste gedeelte van de dag zoekt een kroonkraanvogel naar eten. Door met
zijn poten op de grond te stampen, komen insecten uit de grond. Soms gebruikt hij
zijn snavel om insecten uit de bodem te peuteren. Behalve insecten eet deze vogel
gras en zaden. Een 'graantje meepikken' van de akkers is hen dan ook niet vreemd.
Mijn familie en ik?
Baltsen
Kroonkraanvogels leven in groepjes van zes tot
twintig dieren. Ze staan bekend om hun
'danskunst'. Tijdens een dans springen de vogels in
de lucht. Ze hebben hierbij hun vleugels half
open. Ze draaien om elkaar heen en maken af en
toe een buiging. Door dit gedrag proberen
mannetjes en vrouwtjes indruk te maken op
elkaar. De officiële naam hiervoor is 'baltsen'. Als
een mannetje en een vrouwtje voor elkaar
gekozen hebben, blijven zij het hele broedseizoen
bij elkaar.
Het nest
Het nest van de kroonkraanvogel wordt meestal in
een boom gebouwd. Het wordt gemaakt van
takken en droog gras. Soms wordt een nest gemaakt tussen rietstengels. De
kroonkraanvogels gebruiken hun broedplaats meer dan één keer. Ieder jaar komen
zij terug naar dit nest.
De eieren
Het vrouwtje legt na de paring twee tot vier eieren. Deze zijn langwerpig en
hebben een lichtblauwe kleur. Niet alleen het vrouwtje broedt de eieren uit. Ook
het mannetje zit er wel eens op. Na 28 tot 31 dagen komen de eieren uit. Eén dag
nadat de kuikens uit hun ei zijn gekropen, kunnen ze al lopen. Hun beide ouders
zorgen voor hen. Dreigt er gevaar? Dan verdedigen de volwassen dieren hun nest
fel. Na vier jaar kunnen de jongen zelf ouders worden.
Help!
Droogte
De grijze kroonkraanvogel wordt met uitsterven bedreigd. Dit betekent dat er niet
meer zo veel van deze kroonkraanvogels in het wild leven. Het verdwijnen van de
gebieden waarin de kraanvogels leven is een groot probleem. In Afrika zijn veel
droge gebieden. Door de droogte verhuizen steeds meer mensen naar de natte
gebieden. Hier leven ook de kroonkraanvogels. Voor de dieren blijft dus steeds
minder ruimte over om voedsel te zoeken en om hun nesten te maken. In de
toekomst zullen ze steeds meer uit hun natuurlijke leefgebied worden verjaagd.
Andere problemen zijn dat de dieren gevangen worden voor de handel, dat hun
eieren uit de nesten worden gehaald en dat er op ze gejaagd wordt voor het vlees.
Jongen
Van roofdieren hebben ze niet veel te vrezen. Ze leven in grote groepen, waardoor
ze gevaren snel opmerken. Als er gevaar dreigt dan vliegen ze weg. Hun jongen
lopen meer gevaar. Zij kunnen pas na 2 à 3 maanden vliegen, waardoor ze een
gemakkelijke prooi vormen. De kroonkraanvogels rusten normaal gezien in bomen.
De jongen kunnen hier de eerste maanden van hun leven niet inkomen. Sommige
ouders laten hun jongen achter op de grond en gaan zelf in de bomen rusten. De
jongen worden wel eerst goed verstopt, voordat de ouders de boom in gaan.
Wist je dat…
... de kroonkraanvogel van alle kraanvogel soorten, het meeste lijkt op hun
voorouders?
Hij heeft net als zijn voorouder een lange teen, die naar achteren wijst. Door deze
teen kan hij met zijn voeten een tak vastpakken. Kroonkraanvogels zijn de enige
kraanvogels die wel eens in bomen zitten.
... er mensen zijn, die dansen als een baltsende kroonkraanvogel?
Bepaalde stammen in Afrika doen tijdens hun rituele dansen het gedrag van de
kroonkraanvogels na.
… de kroonkraanvogel het nationale symbool van Uganda is?
Uganda is een land in Afrika. De kroonkraanvogel staat afgebeeld op hun vlag.
Nieuwsgierig geworden naar hoe deze vogel er in het echt uit ziet? Kom hem
bekijken in Vogelpark Avifauna.
Download