STAARTMEES (Aegithalos caudatus) UITERLIJK EN KENMERKEN

advertisement
STAARTMEES (Aegithalos caudatus)
UITERLIJK EN KENMERKEN
Het lichaam van de Staartmees is klein en kogelvormig,
het dankt zijn naam aan de 6 tot 10cm lange staart.
Het heeft van snavelpunt tot staarteinde een grootte van 13 tot 16cm.
De fijne zwarte snavel heeft een lengte van 6-7mm.
Het gewicht van de Staartmees varieert van 7 tot 10 gram.
LEEFGEBIED
De Staartmees heeft een enorm leefgebied,
het omvat heel Europa en Azië,
zelfs Japan heeft een enorme populatie.
Uitzondering is het Noorden van scandinavië en Noord Schotland,
hier komen ze niet voor omdat de temperatuur gemiddeld te laag is voor deze soort.
GEDRAG
Het lichaam met de lange staart is een uitgebalanceerd
geheel dat het mogelijk maakt voedsel te zoeken tot aan het uiteinde van kleine takjes, alwaar ze
acrobatische toeren uithalen om insecten te kunnen vangen.
Buiten het broedseizoen zie je ze in groepjes tot 30 stuks rondvliegen,
ze hebben dan als groep een territorium welke tegen andere groepen verdedigt wordt.
Tijdens deze periode gedragen ze zich als een sterke eenheid.
Hun belangrijkste voedselbron zijn kleine insecten, hun larven en eitjes,
Vooral de kleinste insecten, (bladluizen bv) vinden ze een lekkernij.
VOORTPLANTING
Staartmezen bouwen een eivormig nest,
materialen zijn mos, haren, worteltjes en veren,
tijdens het bouwen weven ze er spinrag doorheen waardoor het nest in zijn geheel uit-rekt als de
jongen groeien.
De ingang van het nest zit aan de zijkant.
Het legsel bestaat uit 8 tot 12 eitjes die in 12 tot 14 dagen worden uitgebroed.
De jongen in het nest worden na enkele dagen met grotere insecten gevoerd zoals vlindertjes
Na 18 dagen zijn de jongen vliegvlug.
Download