GD092 -eindverslag- Insecten voor Feed Food Farma

advertisement
Green Deal 92 Insecten voor Feed, Food en Farma
Thema
Green Deal
Ondertekenaars
Doel
Resultaat
Voedsel
afgerond december 2015
Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik)
De teelt van insecten opschalen door knelpunten in de wet- en
regelgeving aan te pakken.
Er is een tijdelijke productieontheffing gerealiseerd en wetgevende
belemmeringen zijn in Brussel op de agenda gezet.
Insectenkweek
Op wens van Nederlandse insectenkwekers, vertegenwoordigd door Venik, lag de focus binnen deze
Green Deal Insecten voor Feed, Food en Farma voornamelijk op het produceren van insecten ten
behoeve van diervoeders. De sector wilde experimenteer- en gedoogruimte voor de productie van
bepaalde soorten insecten waarvan de eiwitten kunnen worden toegepast in veevoeders. Daarnaast
liep de sector op tegen belemmeringen in de Europese wetgeving om insecteneiwit in diervoeders te
verwerken.
Aanpassing regelgeving
Mede op initiatief van Nederland zijn wetgevende belemmeringen op de Europese agenda gezet.
Momenteel (oktober 2016) wordt in Brussel regelgeving besproken die het mogelijk maakt om
insecten in visvoer te verwerken. Door het opzetten van een nieuw beoordelingssysteem is het
tevens mogelijk om nieuwe insecten op de Nederlandse lijst van productiedieren te krijgen. Voor een
specifieke insect (Soldier fly) is een tijdelijke productieontheffing gegeven.
Download