INSECTEN IN HUMANE EN DIERVOEDING

advertisement
INSECTEN IN HUMANE EN DIERVOEDING
Multicampusmodule chemie, biochemie en biowetenschappen: voedingsindustrie
Het gebruik van insecten in onze voeding is de laatste jaren een hype geworden. Toch
blijft de vraag of insecten ook hun weg vinden naar onze dagelijkse maaltijd. In deze
module bestudeer je de diverse wetenschappelijke disciplines die van belang zijn bij de
introductie van insecten in humane voeding en diervoeding in onze contreien.
Na een korte inleiding over entomofagie in de wereld, komt de biologie van insecten aan
bod (insectensoorten, hun substraten, duurzame kweek, …). Vervolgens wordt de
levensmiddelenmicrobiologie van insecten en de invloed van processing op hun
microbiële flora bestudeerd. In het chemische luik worden de chemisch/nutritionele
samenstelling, de bepaling van deze nutriënten, de chemische veiligheid en de extractie
van de belangrijkste nutriënten (proteïnen, lipiden, chitine) toegelicht. Het vierde deel
behandelt toepassingen in de domeinen van humane voeding, diervoeder en als
biogebaseerde chemicaliën. Er wordt afgerond met een bespreking van de relevante
wetgeving en het consumentengedrag.
In het practicum voer je chemische en microbiologische analyses uit op insecten en op (zelf ontwikkelde) producten op basis van
insecten.
Werkvormen
 Hoorcolleges: 26 contacturen
 Labowerk: groepswerk met presentatie van de resultaten
(26 contacturen)
Evaluatie
 Permanente evaluatie en verslaggeving van het
labowerk: 40%
 Examen: 60%
Onderzoeksgroep
Lab4Food, een multidisciplinaire onderzoeksgroep op
Technologiecampus Geel, verricht toegepast onderzoek over
levensmiddelen en diervoeder. Het onderzoek kadert binnen
vier pijlers: textuur en reologie, microbiële kwaliteit, chemisch
en nutritioneel onderzoek, en wetgeving en voedselveiligheid.
Deze module overspant het volledige expertisedomein, met
bijzondere nadruk op de microbiologische en (bio)chemische
facetten. In het domein van insecten is de groep actief in het
ganse valorisatiespectrum: van meer fundamenteel
doctoraatsonderzoek tot zeer toepassingsgericht onderzoek
voor bedrijven.
Informatie
 Titularis: Johan Claes, [email protected]
Leen Van Campenhout, [email protected]
Mik Van Der Borght, [email protected]





Campus: Technologiecampus Geel
Studiepunten: 6
Aanvang: Semester 2 - week 1
Duur: 2 weken
Geschikt voor: Master in de industriële wetenschappen: biochemie
Master in de industriële wetenschappen: chemie
Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie
Download