Kweek met de driekleur glansspreeuw (Spreo Superbus)

advertisement
Kweek met de driekleur glansspreeuw (Spreo Superbus)
Na in 2003 al eens met deze mooie maar luidruchtige
spreeuwen te hebben gekweekt heb ik in het najaar van
2013 weer een koppel aangeschaft. Het koppel was van
2008 en bracht ieder jaar goed jongen groot werd mij
verteld.
De man was iets groter dan de pop. Beide vogels waren
geringd. Alleen de pop had een veel te grote ring om. Op
een dag zag ik dat de achterteen onder de ring gekomen
was. Heb de teen toen weer terug geduwd. Toen dit zich
nog een keer herhaalde heb ik de ring maar van de poot
afgehaald. De ring heb ik wel bewaard bij het DNA
certificaat.
De vogels werden ondergebracht in een aluminium volière
met de afmetingen: 3x2x2mtr. De volière is beplant met
een laurier, conifeer, rozen en wat klimop. Mijn vluchten
hebben geen binnenhok vanwege het simpele feit dat ik
daar geen ruimte voor heb. Ik ben dus alleen maar in het
bezit van vogels die tegen ons klimaat kunnen. Wel kunnen de vogels natuurlijk beschut en droog
zitten. De volière is voor 2/3 overdekt. De vogels deelde de vlucht met een koppel Japanse
nachtegalen.
Nadat de vogels de winter goed waren doorgekomen heb ik begin maart een zeshoekig
parkietenblok in de volière gehangen. Dat is zo’n blok waar je de voorkant vanaf kan schuiven. De
man begon al meteen met de nestbouw. De pop had echter nog niet zo veel interesse om al zo vroeg
te beginnen. Maar na een paar weken toen het nest klaar was zag ik de pop toch regelmatig het nest
ingaan. In de derde week van maart werd er begonnen met leggen. In totaal werden er 4 eieren
gelegd. De pop broed alleen en gaat er alleen af om te eten en als ik in de volière kom.
13 dagen na het eerste ei komt het eerste
jong uit. De volgende dag komen er nog
twee jongen uit. Het laatste ei is
onbevrucht. De vogels krijgen standaard
Orlux premium universeel voer en Uni
komplet korrels van Versele Laga. Pas als
er jongen zijn krijgen ze insecten in de
vorm van levende Buffalo wormen en
diepvries pinkies. Hiermee wordt de
eerste week prima gevoerd. Na een week
begin ik er meelwormen bij te voeren.
Eerst alleen de witte maar al snel ook de
gewone, De insecten worden bepoederd
met Gistocal voor de broodnodige
vitaminen en mineralen. Tijdens deze
periode wordt er niet of nauwelijks gegeten van het universeel voer en de korrels.
Na 5 dagen worden de jongen geringd met
4.5mm ringen. Wat geen problemen
oplevert. Wel is het zaak bij deze vogels om
op tijd te ringen want zo zijn de pootjes te
klein om een dag later te groot te zijn. De
vogels groeien verder voorspoedig op en
vliegen na 3 weken uit. De laatste paar
dagen voordat de jongen uit vliegen zie je
de man alweer vers nest materiaal het blok
inslepen.
Een paar dagen nadat de jongen waren
uitgevlogen begon de pop weer met
leggen. Er worden weer 4 eieren gelegd die
allemaal na 13 dagen broeden uitkomen.
Deze keer zijn het vier jongen die allemaal
goed groot worden. Omdat de vogels al
vroeg waren begonnen dacht ik dat nog
een ronde nog wel zou gaan. Er werden
weer 4 eieren gelegd waarvan er drie
uitkwamen. Maar je merkte al dat de
jongen minder snel groeide. Deze jongen
hebben het ook niet gehaald. De volgende
keer maar gewoon weer bij twee ronden
stoppen.
In 2015 werd hetzelfde koppel in een
vlucht geplaatst van 3x1x2 mtr. Beplanting
was hetzelfde dan in 2014. Half maart werd
hetzelfde nestblok weer in de vlucht
gehangen. Op 20 april werd het eerste ei
gelegd. In totaal werden er drie eieren
gelegd. Na 13 dagen op 2 mei werd het
eerste jong geboren. Dit was op een
zaterdag. De dag ervoor waren wij laat
terug van vakantie gekomen. Ik had pas op
zondag jongen verwacht dus ik had gepland
dat ik zaterdag insecten zou halen. Dus
toen ik op zaterdag morgen al een jong zal
liggen meteen naar de winkel. Echter in de
opwinding heb ik de voorkant van het
nestblok vergeten terug te hangen. Dit
vond het koppel geen goed plan. Tijdens
mijn afwezigheid kwamen de andere twee
eieren ook uit maar vanwege de niet
gesloten nestkast werden twee jongen
zonder pardoes uit het blok gekieperd. Toen ik thuis kwam lag er nog 1 jong in het nest. Ik zal hier
maar niet herhalen wat ik toen heb gezegd. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Gelukkig groeide
het ene jong goed op en hebben de vogels ook nog een tweede ronde gedaan dit jaar met drie
jongen.
Al met al is de driekleurglansspreeuw een mooie vogel voor in de volière en erg lek om mee te
kweken. Zeker als het een goed passend koppel is dan hoeft de kweek geen probleem te zijn.
Download