Flyer telpost

advertisement
Telpost Margarethapolder Terneuzen
De telpost Margarethapolder vindt u aan de Margarethaweg tussen
Terneuzen en de Griete. Gepositioneerd op de kruin van de Scheldedijk in
de buurt van de geasfalteerde dijkovergangen is de telpost gemakkelijk
bereikbaar. De telpost bestaat uit een houten kruis met geïntegreerde
bankjes en kan gebruikt worden door recreanten om even lekker uit te
rusten en te genieten van het prachtige uitzicht. Binnendijks over het
natuurgebied de Margarethapolder en buitendijks over de Westerschelde.
Tevens biedt de telpost vogelaars beschutting tijdens dagen dat het weer
minder is. In de wintermaanden is het in de wind erg koud op de
Scheldedijk. Vogelaars gebruiken de telpost in voor- en najaar tijdens het
zogenaamde trektellen.
Tijdens perioden van vogeltrek worden de overtrekkende vogels geteld en
geregistreerd op www.trektellen.nl
In het voorjaar wordt de post ook gebruikt tijdens broedvogelinventarisaties
van met name de Margarethapolder. Die activiteit wordt uitgevoerd in
samenwerking met staatsbosbeheer de beheerder van het gebied.
Het informatiebord dat is geplaatst bij de telpost
In het voorjaar trekken de vogels verspreid over enkele maanden ( maartmei) naar het noorden. In het najaar vliegen de vogels naar het zuiden om
te overwinteren in o.a. Zuid-Europa en Afrika. Doordat de vogels in het
najaar in enkele weken tijd doortrekken worden dan vaak grotere aantallen
overtrekkende vogels gezien dan in het voorjaar. U bent van harte welkom
om dat samen met ons mee te maken, vogelaar of niet.
Tijdens het trektellen op de post hebben we in 1 jaar tijd al 135
verschillende vogels gezien en ook zeehonden zien we hier steeds vaker
voorbij zwemmen.
Enkele leuke soorten: Visarend, Roerdomp, Bijeneter, Lepelaars, Kleine
Zwanen, Roodkeelpiepers, Slechtvalken, Boomvalken, Wespendief
Telpost officieel in gebruik
De Stelkluut en de Heemkundige Vereniging hebben in 2008 samen aan
het project gewerkt om de telpost te realiseren. Gelijktijdig is iets verder
langs het fietspad een kanon op affuit geplaatst. Dit alles is gerealiseerd in
nauwe samenwerking met diverse instanties. De officiële opening heeft
plaatsgevonden op 4 oktober tijdens de Birdwatch 2008
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards