VEGAS LAS_bio_MiekeVogels_0914

advertisement
TITEL:
ONDERTITEL:
PRODUCTIE :
DUUR :
MIEKE VOGELS
over de (te) hoge prijs die we betalen voor de verzuiling
VEGAS LAS i.s.m. LannooCampus
lezing (+/- 60’) + aansluitend vragenronde (30’)
Het gaat niet goed in welzijnsland. De Vlaming staat van de wieg tot het graf op een
wachtlijst: werkende ouders zijn hopeloos op zoek naar kinderopvang, mensen met
een handicap staan op een wachtlijst om aangepaste zorg te ontvangen, jongeren
die echt wel opvang nodig hebben, worden terug naar huis gestuurd en ouderen die
noodgedwongen de stap naar het rusthuis zetten, moeten rekening houden met een
wachttijd van minstens een half jaar. Ondanks mooie woorden over het warme
Vlaanderen, regeert de kille bureaucratische afstandelijkheid.
Mieke vogels vraagt zich af hoe het zo ver is kunnen komen? Want onze
belastingdruk is weliswaar vergelijkbaar met die in de Scandinavische landen. Maar
wat betreft de dienstverlening die we ervoor terugkrijgen, bengelen we onderaan.
De voormalig minister van Welzijn en Gezondheid, legt de oorzaak bij de zuilen.
België is het enige Europese land dat zo veel overheidstaken uitbesteedt aan het
verzuilde middenveld. En dat middenveld blijft buiten schot als het gaat over
besparen en efficiënter besturen.
Nochtans zijn net daar enorm veel efficiëntiewinsten te halen door met dezelfde
middelen meer zorg te organiseren en wachtlijsten weg te werken. Mieke vertelt over
de mogelijkheden en de kansen aan de hand van verhalen en voorbeelden uit de
praktijk. Want er is hoop, het kan anders.
Door de omslag te maken van een verkokerde zorg naar een buurtgebonden, nabije
zorg, kan komaf gemaakt worden met de onaanvaardbare wachtlijsten. In het laatste
deel van haar lezing schetst Vogels haar zeven hefbomen voor deze verandering.
--Mieke Vogels studeerde politieke en sociale wetenschappen in Antwerpen. In haar
politieke loopbaan was ze o.a. kamerlid, Vlaams parlementslid, schepen in
Antwerpen, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid en voorzitter van Groen.
Van 2003 tot 2006 doceerde ze welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool in
Brussel.
De rode draad doorheen haar carrière: de aandacht voor wie zorg en ondersteuning
nodig heeft en de manier waarop het beleid hiermee om gaat. Want tijdens haar
parcours door de welzijnssector botst ze steeds weer op de machtshonger van de
verzuilde organisaties, die elke verandering hypothekeren en ervoor zorgen dat
Vlaanderen steeds meer achterop gaat lopen.
In 2014 stopt ze met actieve politiek. Een klein stukje van haar memoires vertrouwt
ze toe aan het boek: ‘De rekening van de verzuiling’. Stoppen met actieve politiek
betekent voor haar niet het einde van haar engagement, wel integendeel. Want er is
een alternatief voor de verzuilde zorg, een warm Vlaanderen is haalbaar! Vogels wil
die alternatieven aan de man / vrouw brengen via lezingen, debatten, publicaties, ...
_______________________________________________________________
Op verzoek werkt Mieke Vogels voor u een lezing op maat uit. Ze kan hiervoor
beroep doen op een grote parate kennis over onderwerpen als: kinderopvang,
ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor personen met een handicap…
Mieke is ook inzetbaar in panelgesprekken, debatten en workshops.
2
Download