PowerPoint-presentatie

advertisement
Welkom!
Ledenvergadering LBM
Heel, 13 juni 2015
Wie is DOOR! ?
Joery Wilbers
Bas Thomissen (HKL)
Hanneke Suilen
Ankie Rutten (SIEN)
Nicolle van Lith (Provincie Limburg)
In het kort!
Een nieuwe lesmethodiek muziek op de Pabo;
Een leerlijn muziek van groep 1 t/m groep 8 in
het primair onderwijs;
Aansluiting met muziekonderwijs op het
voortgezet onderwijs;
Verbinding tussen binnen – en buitenschoolse
muziekeducatie en doorstroom van talent naar
vakopleidingen;
Betrokkenheid van culturele omgeving bij
onderwijs
Wat is er al gebeurd?
•
•
•
28 november 2014 startsein voor
uitwerking plan DOOR!
8 januari 2015 aanbieding plan aan
minister Bussemakers
2, 3 en 4 maart informatiebijeenkomsten
voor de diverse betrokken partijen (ook u
bent hiervoor uitgenodigd)
Wat is er al gebeurd? (2)
•
•
•
•
•
•
•
Diverse gesprekken Pabo, PO, VO
Samenwerking SIEN
Ontwikkeling website
Vroege Vogels
Limburgse Vroege Vogels
..
..
Wat betekent DOOR! voor u?
•
•
•
•
•
Kans! Nut en noodzaak van muziek komt op de
(politieke) agenda
Regeling nog niet helemaal bekend maar betrokkenheid
van culturele veld is belangrijk
Uitgangspunt is dat behoefte vanuit school komt
Maak kennis met uw school / ga in overleg
Gebruik gelden “Opleiding & Talentontwikkeling” van
motie volkscultuur voor kennismakingslessen in
basisschool
Vragen?
Algemeen: Joery Wilbers
Joery Wilbers
..
..
Culturele instanties:
Bas Thomissen
Provinciaal Consulent Muziek
Huis voor de Kunsten Limburg
[email protected]
0475-399.299
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards