Veertig nieuwe scholen uit Limburg in samenwerking met DOOR!

advertisement
Persbericht 22 September 2016
Veertig nieuwe scholen uit Limburg in samenwerking met DOOR! aan de
slag met muziekonderwijs!
Op woensdag 28 september a.s. presenteert DOOR! veertig nieuwe ‘Vroege vogel’ scholen. Deze veertig
scholen (primair en voortgezet onderwijs) ontvingen een subsidie via DOOR! Masterplan Muziek Onderwijs
Limburg, waarmee muziekonderwijs weer de plek in hun curriculum krijgt die het verdient. A.s. woensdag is
DOOR! te gast bij basisschool de Sleye in Heel om de kick off van het nieuwe ‘Vroege Vogel’ seizoen te vieren.
DOOR! heeft voor deze bijeenkomst een gevarieerd programma samengesteld om de scholen met ambitie op
het gebied van muziekonderwijs te informeren, te inspireren en te ondersteunen bij hun zoektocht om ‘meer
muziek in de klas in Limburg’ te realiseren.
Foto door: Leonie Voets
Foto door: René Bradwolff
'Vroege Vogels' zijn scholen (primair en voortgezet onderwijs) die DOOR! als kans hebben aangegrepen om de
ontwikkeling van hun muziekonderwijs een impuls te geven. Veelal waren ze reeds bezig, in samenwerking met
hun muzikale culturele omgeving, om vorm te geven aan ‘meer muziek in de klas’. DOOR! geeft hun de
mogelijkheid om verdieping en verbreding aan te brengen. 'Vroege Vogel' scholen worden begeleidt door ons
team om het volgende te verwezenlijken: deskundigheidsbevordering van het team, het ontwikkelen en borgen
van een doorgaande lijn, het maken van een verbinding met wat er binnen- en buitenschool gebeurt en
samenwerking met de muzikale omgeving. Een jaar lang worden de 'Vroege Vogel' scholen begeleidt bij het
opstellen van een plan dat moet dienen als aanvraag voor de landelijke Impuls Muziekregeling. Na dit eerste
jaar hoopt DOOR! dat de 'Vroege Vogels' zelfstandig kunnen uitvliegen.
Op woensdag 28 september a.s. organiseert DOOR! een startbijeenkomst, de kick off voor alle nieuwe ‘Vroege
Vogels’. De heer G. Koopmans (Gedeputeerde Cultuur) opent deze middag. Vervolgens vindt er een
panelgesprek plaats tussen de scholen en enkele vakleerkrachten die vorig jaar deelnamen aan het traject en de
nieuwe lichting ‘Vroege Vogels’. Er worden diverse presentaties gegeven door professionals uit het culturele enonderwijsveld. Jan van den Eijnden vertelt over het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA), Jantien Westerveld spreekt over de organisatie en de doelen binnen ‘Meer Muziek In De Klas’ en Guido
Dieteren laat alle aanwezigen kennis maken met een project dat in samenwerking met Guido’s Orchestra en
DOOR! wordt gerealiseerd. Tot slot worden er enkele inspirerende workshops gegeven door het T’EMPO, een
samenwerking tussen Conservatorium Maastricht, De Nieuwste Pabo en philharmonie zuidnederland. Kijk voor
meer informatie en het programma op: www.doormuziek.nl.
Contact: Hanneke Suilen | Projectmedewerker DOOR! | [email protected]
Download