Harmonie Sempre Avanti Tegelen

advertisement
Muziek maken doe je Zelf!
Samenwerking Tegelse Basisscholen en
Harmonie Sempre Avanti
• Visie ontwikkelen
• In contact komen met scholen
• Vragen?
Visie Ontwikkelen
•
•
•
•
•
•
Waarom minder leerlingen?
Minder kinderen
Minder families in verenigingen
Meer keuzes
Veranderende wereld (social media)
Maar wellicht ook als in Tegelen, géén of
nauwelijks muziekonderwijs op de BS
• Onbekend maakt onbemind!
Visie ontwikkelen
• School-- wij zijn….x en zien ons ledenaantal
teruglopen. We willen graag de vereniging
komen promoten. Win-win situatie: jullie
hebben een leuke lesinvulling, gegeven door
een gepensioneerde muzikant bij ons en wij
krijgen zo hopelijk weer een paar leden
erbij…..
• KANSLOOS!
Visie Ontwikkelen
• Muziek maken maakt slim!
(onderzoeken/wetenschappelijk bewezen)
• Dus: muziekonderwijs draagt bij aan slimmere én
socialere kinderen op de BS.
• Kinderen vinden het vooral leuk!
• Ontwikkelen doorlopende leerlijn voor 1-8.
• Breed: zang-dans-instrumenten-notenleer-rap-popquiz etc
• Opleiden eigen docenten BS zodat zij op termijn weer
grotendeels zélf muziekonderwijs kunnen geven!
(20-80 regel)
Visie Ontwikkelen
• Goede vakleerkrachten: eigen leden
conservatorium afstuderend of afgestudeerd
zijn?
• Samenwerking conservatorium?
• Werven?
• Maak een opleidingsplan, kijk naar
hulpmiddelen. (boeken, websites etc)
• 3-4 wekelijkse cyclus hanteren is een
voorbeeld.
Visie ontwikkelen
• Ouder betrokkenheid (nog geen ervaring mee, gaan we
wel meenemen)
• Meer-jaren visie en dus proberen minimaal 3 jaar een
school te gaan helpen.
• Liefst wekelijks in doorlopende leerlijn alle groepen
• Onze visie: Steentje bijgedragen aan slimmeresocialere kinderen, én kinderen die ook op termijn
weer voor een muzikale hobby gaan kiezen.
• Profiteert ook instanties als Kunstencentrum, andere
verenigingen én de eigen vereniging van. (500 kids)
Visie Ontwikkelen
•
•
•
•
•
Maak een Meer-Jaren-Plan voor je vereniging!
Waar sta je?
Waar wil je naar toe?
Wie/wat wil je zijn?
Inventariseer binnen en buiten de vereniging
wie kan en wil helpen.
• Let op: Onderwijs is héél anders dan 10-20-30
jaar geleden. Leuk, uitdagend!
In Contact komen met scholen
• Contacten vanuit de vereniging?
• Contacten vanuit ouders van leerlingen?
• Anders gewoon aanschrijven/bellen!
• Belangrijk is wel dat je een goed verhaal hebt!
In Contact met scholen
•
•
•
•
•
•
•
Bijdrage ontwikkeling kinderen
Doorlopende leerlijn
Vakdocenten
3 jaar committent
Eigen docenten BS opleiden en trainen
Toekomstig zelf muziekles
Stukje ondersteuning blijven bieden (20-80)
Wie de jeugd heeft….
Vragen?
Mail: [email protected]
Tel: 06-51425750
Download