Wetenschappers tonen aan: Muziek maakt slim!

advertisement
MG_Info_Sept_11_Opmaak 1 16/08/11 09:02 Pagina 14
Cultuur
Wetenschappers tonen aan:
Muziek maakt slim!
Muziek maken is plezant en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat musiceren
een zeer positieve invloed heeft op
intelligentie en sociale en emotionele
vaardigheden van kinderen. Door zelf
muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en het abstractievermogen en
het analytisch denken sterk verbeterd. Samen muziek maken versterkt
daarbij het groepsgevoel en de discipline. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.
Uit hersenonderzoeken is namelijk
gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en
intelligentie) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met
elkaar verbonden raken dan bij nietmusicerende kinderen.
Muziek maken heeft namelijk een positieve en stimulerende werking op de
neuronale verbindingen. De neuronen in onze hersenen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven
en er betere verbindingen ontstaan.
Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau. Daarnaast worden minder
concentratieproblemen vastgesteld en
verbetert muziek de motoriek.
Deskundigen zijn het erover eens: actief met muziek bezig zijn
is heel goed voor kinderen. Ook voor ouderen trouwens want
muziek ontspant en geeft levensvreugde. Kortom: muziek
maken is hartstikke gezond.
14
Meer info: www.muziekmaaktslim.nl
Meer info over muziekonderwijs in Meeuwen-Gruitrode:
Noord-Limburgse academie voor muziekonderwijs (Niko vzw)
tel. 011 80 87 10
www.nikovzw.be
Download