taalachterstand of TOS

advertisement
Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Een taalachterstand is iets anders dan een taalontwikkelingsstoornis. Alle kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis hebben een taalachterstand. Maar niet alle kinderen met een
taalachterstand hebben een taalontwikkelingsstoornis.
Een taalachterstand kan ontstaan als een kind te weinig te maken krijgt met taal in de eerste
levensfase, bijvoorbeeld omdat
- ouders weinig voorlezen
- er weinig gesproken wordt met het kind
- het kind de kans niet krijgt om te leren praten, doordat anderen de zin steeds af maken
Een kind dat weinig met taal in aanraking komt leert eigenlijk nooit goed praten. Dat heeft
niets te maken met een probleem in de hersenen.
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite om zich te ontwikkelen op het
gebied van taal. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om woorden en klanken te onthouden.
Wat de oorzaak is van een taalontwikkelingsstoornis, dat weten we nog niet precies, maar
mogelijk ligt een deel van het probleem in de hersenen.
Herken TOS
Vaak is een taalontwikkelingsstoornis al op jonge leeftijd te herkennen. Praat uw peuter nog
niet? Lijkt uw kind anderen niet goed te begrijpen? Het kunnen belangrijke signalen zijn.
Dit zijn belangrijke signalen:
 het kind kent weinig woorden








het kind heeft moeite om op een woord te komen
het kind is slecht verstaanbaar
het kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
het kind maakt erg korte zinnen
het kind begrijpt anderen vaak niet
het kind lijkt niet te luisteren
het kind is erg stil en praat weinig
het kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
Logopedische dienst Gemeente Katwijk
Download