Grote hersenen - Crossword Labs

advertisement
Grote hersenen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Across
Down
3. Hoe noem je een min of meer afgegrensd
schorsgedeelte met een specifieke functie?
5. Hoe heten de 2 helften waaruit de grote
hersenen bestaan?
8. Wat is de Latijnse naam voor hersenschors?
9. Wat is het Latijnse woord voor grote
hersenen?
1. Waarbij spelen de schorsgebieden die achter
de centrale groeve liggen een rol?
2. Er worden drie functionele delen
onderscheiden binnen de witte stof van de grote
hersenen, noem er 1 deel.
4. Welke stof bevindt zich aan de buitenkant
van de grote hersenen?
6. Waarbij spelen de schorsgebieden die voor
de centrale groeve liggen een rol?
7. Hoeveel kwabben zijn er per hersenhelft?
Download